Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regneeksempel med normal sirkulering

Brønndreping med normal sirkulasjonsmetode

Volum og trykkontrollberegninger som er nødvendige når man skal drepe en produksjonsbrønn med normal sirkulasjonmetode.

Brønnen er 2400 meter TVD og 2800 meter MD til topp reservoar. Brønnen produserer olje (0,85 kg/l) og har et reservoartrykk på 285 bar.

Vi skal beregne:

  1. Nødvendig densitet på drepevæsken som skal brukes.
  2. Nødvendig væskevolum til drepeoperasjonen.
  3. Antall pumpeslag for å utføre drepeoperasjonen.
  4. Tidsbruk for drepeoperasjonen.  

Beregningene

For å drepe brønnen legges et tilleggstrykk på 10 bar til reservoartrykket.

285 bar + 10 bar = 295 bar

1. Vi beregner nødvendig densitet på drepevæsken.

Utgangspunktet er formelen for hydrostatisk trykk:

p = d x g x h → vi snur formelen til et uttrykk for densitet:

densitet = p/(g x h)

densitet = 295 / (0,0981 x 2400) =1,2529 kg/liter

Drepevæskedensiteten må alltid rundes opp fra beregningen.
Drepevæskens densitet blir her 1,26 kg/liter

2. Vi beregner nødvendig drepevæskevolum.

Kapasitet innvendig i rør per meter multiplisert med brønnens målte lengde = Volum

Volum i produksjonsrøret + volum i ringrom = Nødvendig drepevæskevolum.

9,50 liter/meter x 2600 meter = 24 700 liter drepevæske til produksjonsrøret

29,38 liter/meter x 2600 meter = 76 388 liter drepevæske til ringrommet

Nødvendig drepevæskevolum = (24 700 + 76 388) liter = 101 088 liter

3. Antall pumpeslag for å fullføre sirkulasjon av drepevæske.

Antall pumpeslag = Total væskevolum/pumpekapasitet

Antall pumpeslag = 101 088 liter / 23,5 liter/slag = 4301,61 pumpeslag

Avrundet til 4 302 pumpeslag

4. Vi beregner hvor lang tid drepeoperasjonen tar.

Tidsbruk for drepeoperasjonen = Antall pumpeslag/pumpefrekvens

Tidsbruk for drepeoperasjonen = 4302 slag / 50 slag/minutt = 86,04 minutter for å drepe brønnen

CC BY-SASkrevet av Børge Harestad. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 18.07.2017

Læringsressurser

Brønndreping