Hopp til innhold

Fagstoff

Bullheading i produksjonsbrønn

Bullheading er en mye brukt drepemetode i produksjonsbrønner.
Ventiltre Bullheading. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet:

  • Drepemetode uten sirkulasjon
  • Pumper inn killwing i ventiltreet
  • Beregner volum og tidsforbruk
  • Passer best til oljebrønn


Drepemetode uten sirkulasjon

Bullheading er en effektiv metode som brukes ved ulike vedlikeholdsoperasjoner i oljebrønner, men den har sine begrensninger.

Bullheading kommer fra engelsk og indikerer at vi skyver noe foran oss med stor kraft. Prinsippet for metoden er at man presser tilbake den produserte væsken som står i brønnen (produksjonsrøret) med tung saltvæske (drepevæske). De produserte blir ført tilbake til formasjonen. Drepevæsken pumpes inn gjennom produksjonstreet gjennom kill wing (drepe vingventil) og fyller produksjonsrøret etter hvert som de produserte fluidene presses tilbake i formasjonen gjennom perforeringene i brønnen.

For å gjennomføre denne operasjonen står begge master- (hoved-) ventilene i produksjonstreet i åpen posisjon. Swab- (service-) ventil og production wing (produksjon vingventil) er stengt mens drepeoperasjonen pågår.

Drepemetode. Illustrasjon.

Det mest vanlige er å fortrenge tilbake ett strengvolum. Det vil si at man pumper inn ett produksjonsrørvolum med tung væske. Man kan bruke sementeringspumpen for denne drepeoperasjonen.

Når kan man bruke bullheading

Formasjonen må kunne ta tilbake formasjonsvæsken. Det vil si at permeabiliteten i formasjon og perforeringer må være god.

Formasjonen må tåle det tilførte trykket som er nødvendig for å pumpe væsken tilbake i formasjonen.

Brønnens strømningsløp i produksjonsrøret må være åpent, uten kollaps eller stengte ventiler som forhindrer pumping inn i brønnen.

Kompatibilitet: Væsken som pumpes inn (drepevæsken) må ikke føre til uønskede reaksjoner mot formasjon eller væsker/stoffer i reservoarsonen eller i brønnen. Det kan skade brønnens produktivitet om slike problemer oppstår.

I gassbrønner kan det brukes en foran drepevæsken og større fokus på pumperate for å hindre gassen fra å stige forbi drepevæsken.

CC BY-SASkrevet av Børge Harestad. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 26.07.2017

Læringsressurser

Brønndreping