Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regneeksempel med Bullheading-metoden

Brønndreping med Bullheading-metoden

Volum- og trykkontrollberegninger som er nødvendige når man skal utføre brønndreping med Bullheading-metoden.

Brønnvisning vertikal og lengde. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har en brønn som er 2200 meter TVD og 2278 meter MD til toppen av reservoaret. Brønnen produserer olje (0,85 kg/l) og har et reservoartrykk på 280 bar.

Gjennomsnittskapasiteten i produksjonsrøret er 9,29 liter/meter. Pumpen som skal brukes i drepeoperasjonen har en pumpekapasitet på 24,5 liter/slag, og vi skal bruke en pumpefrekvens på 50 slag/minutt for å gjennomføre drepeoperasjonen på en sikker og kontrollert måte.

Brønnen skal drepes med 10 bar overtrykk ved hjelp av Bullheading-metoden.

Vi skal beregne:

  1. Nødvendig densitet på drepevæsken som skal brukes.
  2. Nødvendig væskevolum til drepeoperasjonen.
  3. Antall pumpeslag for å utføre drepeoperasjonen.
  4. Tidsbruk for drepeoperasjonen.  

Beregningene

For å drepe brønnen legges et tilleggstrykk på 10 bar til reservoartrykket.

280 bar + 10 bar = 290 bar

1. Vi beregner nødvendig densitet på drepevæsken.

Utgangspunktet er formelen for hydrostatisk trykk:

p = d x g x h → vi snur formelen til et uttrykk for densitet:

densitet = p/(g x h)

densitet = 290/(0,0981 x 2200) = 1,3437 kg/liter

Drepevæskedensiteten må alltid rundes opp fra beregningen.

Drepevæskens densitet blir her 1,35 kg/liter.

2. Vi beregner nødvendig drepevæskevolum.

Volum i produksjonsrøret = kapasitet innvendig rør per meter multiplisert med brønnens målte lengde.

Volume = Capasity x MD

9,29 liter/meter x 2278 meter = 21 162,62 liter drepevæske

3. Antall pumpeslag for å fylle produksjonsrøret.

Antall pumpeslag = Total væskevolum/pumpekapasitet

Antall pumpeslag = 21163 (liter)/24,5 (liter/slag) = 864 pumpeslag

4. Vi beregner hvor lang tid drepeoperasjonen tar.

Tidsbruk for drepeoperasjonen = Antall pumpeslag/pumpefrekvens i (slag/minutter)

Tidsbruk for drepeoperasjonen = 864 (slag)/50 (slag/minutt) = 17,27 minutter for å drepe brønnen

CC BY-SASkrevet av Børge Harestad. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 18.07.2017

Læringsressurser

Brønndreping