Hopp til innhold

Fagstoff

Lubricate and bleed

Brønndrepingsmetode som brukes når det ikke er mulig å pumpe inn mot reservoar eller sirkulere ut formasjonsvæsker
Lubricate and bleed. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet:

  • Tidkrevende drepemetode
  • Slipper ut gass og erstatter med væske for å drepe brønnen
  • Må holde innestengt trykk på brønnhodet


Lubricate and bleed er en brønndrepingsmetode som benyttes i kompletterte brønner, når man ikke har mulighet til å sirkulere ut gass eller væsker i brønnen med en av de andre metodene. Årsaken til denne situasjonen kan være at produksjonsrøret kan være plugget eller er trukket ut av brønnen. Annen årsak kan være pumpehavari.

I en gassbrønn

Prinsippet for lubricate and bleed går ut på å blø av gass på toppen av brønnen og pumpe inn drepevæske (det kan være nok med saltvann i en gassbrønn) i stedet.

Metoden er enkel, men den krever god kontroll på volum og trykkgrenser. Man pumper inn en liten mengde saltvann og venter mens dette synker nedover i produksjonsrøret (lubricating). Deretter slipper man ut gass på toppen til det innpumpede vannet kommer opp igjen til toppen av brønnen (bleed). Prosessen gjentas til hele produksjonsrøret er fylt med vann.

Det er viktig å sette opp trykkurver for å angi maksimalt innpumpingstrykk og statisk brønnhodetrykk. Kurven for statisk brønnhodetrykk brukes i vurderingen av hvor mye væske man har fått inn i produksjonsrøret.

Under avbløding av gass må man ikke redusere trykket på toppen nevneverdig mer enn det som svarer til trykket av den innpumpede væskemengden.

Dette er en meget tidkrevende operasjon, da man ikke vet status på gassens volum og om den er i en fase eller som små bobler i brønnvæsken ellers.

Lubricate and bleed. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Børge Harestad. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 26.07.2017

Læringsressurser

Brønndreping