Hopp til innhold

Fagstoff

Normal og revers sirkulering

Drepemetoder for produksjonsbrønner kan gjennomføres med sirkulasjon gjennom kompletteringsutstyret.
Normal og reverssirkulering. Illustrasjon.

Sentralt i emnet:

  • Drepemetode for produksjonsbrønner
  • Sirkulasjon gjennom kompletteringsutstyret
  • Brukes ved vedlikeholdsjobber i olje- og gassbrønner
  • Pumper inn ett produksjonsrørvolum og ett ringromsvolum for å drepe brønnen


Normal- og reverssirkulering er to brønndrepingsmetoder som kun kan benyttes i kompletterte brønner. I motsetning til bullheading som er fortrengning av ett produksjonsrørvolum, må man i disse to metodene pumpe inn væske som erstatter innholdet i produksjonsrøret og ringrommet (annulus).

Disse to metodene er aktuelle å benytte under vedlikeholdsoperasjoner i brønner. I noen tilfeller skal produksjonsrøret trekkes ut, og byttes med et nytt produksjonsrør. Da må man på forhånd pumpe inn tung væske som blir en av hovedbarrierene, når produksjonsrøret ikke lenger er forankret i brønnen.

Et annet tilfelle kan være at man skal bytte ut ringromsvæsken (packer fluid) som står i ringrommet over lang tid. Væsken skal beskytte både produksjonspakning og stål, og være en barriere. Det er viktig at kvaliteten på denne væsken er god, og derfor må den byttes ut etter en tid i brønnen.

Drepemetoder med sirkulasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Normal sirkulasjon

Med normal sirkulasjonsmetode pumpes drepevæsken inn i produksjonsrøret til den når ned til sirkulasjonsventilen (sliding sleeve) i kompletteringen. Drepevæsken pumpes gjennom drepeventilen på produksjonstreet. Masterventilene på ventiltreet er i åpen posisjon slik at drepevæsken pumpes inn produksjonsrøret.

Ventilenes posisjon ved normal sirkulering. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å kunne ta retur ut gjennom ringrommet må sirkulasjonsventilen i produksjonsrøret åpnes før pumpeoperasjonen starter. Før sirkulasjonsventilen åpnes må man utligne trykkforskjellen mellom produksjonssiden og ringrommet der den står. Når trykket er utlignet kan ventilen åpnes og drepeoperasjonen kan startes.

På toppen av ringrommet i brønnhodet åpnes ringromsventilen for å slippe ut væsken som står i ringrommet etter hvert som området fylles fra produksjonsrøret. Det vil si at man tar strømmen av væske fra produksjonsrøret inn i ringrommet. I ringrommet blir det stående væske fra brønnen; olje, gass eller kondensat med pakningsvæske på toppen. For å unngå at brønnen produserer væske samtidig som man pumper inn drepevæske, kan det settes en plugg i kompletteringen nedenfor sirkulasjonsventilen.

I produksjonsrøret står det drepevæske ned til sirkulasjonsventilen og formasjonsvæske i reservoarseksjonen under. Dette kan være nok drepevæske for brønnen, men dersom man trenger å ha hele høyden ned til topp reservoar (perforering) med drepevæske kan resten av brønnen drepes med bullheading-metoden. Da lukkes ventilen på ringrommet slik at all væske som pumpes inn i brønnen fortrenger formasjonsvæsken tilbake til formasjonen.

Revers sirkulasjon

Ved revers sirkulasjon fylles brønnen med drepevæske ved å pumpe fra toppen i ringrommet og tilbake til ventiltreet i produksjonsrøret. Man pumper da fra overflaten, via ringrom (annulus), gjennom sirkulasjonsventilen (sliding sleeve) i kompletteringen, opp produksjonsrøret og ut drepeventilen (kill wing).

Ventilposisjon ventiltre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å kunne ta retur opp gjennom produksjonsrøret må sirkulasjonsventilen i produksjonsrøret åpnes før pumpeoperasjonen starter. Før sirkulasjonsventilen åpnes må man utligne trykkforskjellen mellom ringrommet og produksjonssiden der den står. Når trykket er utlignet åpnes ventilen og drepeoperasjonen startes.

På toppen av ringrommet åpnes ventilen for å pumpe inn drepevæsken som skal fortrenge pakningvæsken fra ringrommet til produksjonsrøret. Det vil si at man tar strømmen av væske fra ringrommet inn i produksjonsrøret. Masterventilene og kill wing-ventilen åpnes i ventiltreet. Det som fortrenges ut av produksjonsrøret behandles som vanlig produsert væske og tas til separasjonssystemet.

I ringrommet blir det stående drepevæske fra topp til bunn, og i produksjonsrøret plasseres så mye drepevæske som nødvendig for å holde brønnen under kontroll. For å unngå at brønnen produserer væske samtidig som man pumper inn drepevæske, kan det settes en plugg i kompletteringen nedenfor sirkulasjonsventilen.

I produksjonsrøret står det nå drepevæske ned til sirkulasjonsventilen og formasjonsvæske i reservoarseksjonen under. Dette kan være nok drepevæske for brønnen, men dersom man behøver hele høyden med drepevæske ned til topp reservoar (perforering) kan resten av brønnen drepes med bullheading-metoden. Da lukkes ventilen på ventiltreet slik at all drepevæske som pumpes inn i brønnen fortrenger formasjonsvæsken tilbake til formasjonen.

CC BY-SASkrevet av Børge Harestad. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Brønndreping