Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

 

I denne læringsstien skal du bli kjent med ulike metoder som brukes til dreping av produksjonsbrønnen og kunne velge riktig metode ut fra en gitt situasjon i brønnen.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • beskrive de tre drepemetodene for produksjonsbrønn
  • identifisere primær- og sekundærbarrierer før og etter dreping av brønnen
  • gjøre beregninger av densitet og volum for drepeoperasjonen
  • vurdere om beregningene er korrekte og leder til en sikret situasjon
  • vurdere fordeler og ulemper ved de ulike metodene opp imot hverandre
  • velge den beste løsningen ut fra en gitt situasjon