Hopp til innhold

Fagstoff

Lær ved å lytte og se

Du møter flere teksttyper i skolehverdagen din. Ofte leser du en skriftlig tekst, men du lytter også til lærerens undervisning eller ser en film. Hvilke læringsstrategier bruker du på slike tekster?
Gutt med hodetelefoner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lyttestrategier

Mange forbinder læringsstrategier med å lese trykte tekster. Men å lære fra muntlige tekster, som en forelesning eller en podcast, krever også gode strategier. Hovedprinsippet er det samme som når du leser: Du må overvåke hva du forstår og ikke forstår.

Det er også viktig at du er aktiv når du lytter. Du vil antagelig ikke klare å notere ned alt som blir sagt, og det er heller ikke viktig. Skriv ned stikkord og egne tanker og assosiasjoner, samt spørsmål du vil finne svar på.

En podcast kan du stoppe, og du kan høre den flere ganger. Dukker det opp spørsmål underveis, kan du finne svaret i andre kilder, enten med det samme eller etter at du har hørt ferdig teksten.

Det er litt vanskeligere å stoppe en forelesning, men du kan rekke opp hånden og spørre læreren hvis du lurer på noe. Det er lærerens ansvar å forklare godt, men det er ditt ansvar å si ifra om det er noe du ikke forstår. Læreren er ikke tankeleser. Hvis du synes det er vanskelig å spørre når alle hører på, skriver du ned spørsmålene underveis og snakker med læreren i etterkant.

Tenk over: Hvis du lurer på noe, er det ganske stor sannsynlighet for at andre lurer på det samme. Hva er årsaken til at du kanskje lar være å rekke opp hånda i timene når du har spørsmål?

Strategier for audiovisuelle tekster

Mange opplever at det er enklere å lære når noe blir fortalt og vist samtidig. Det finnes mange ulike typer filmer du kan lære fra. Du har sikkert sett instruksjonsvideoer på YouTube når det er noe du har lurt på hvordan du skal gjøre. Slik filmer er korte og tar for seg et tema på en enkel måte. Du kan se dem flere ganger, om det trenges.

Andre filmer er lengre og mer informasjonstette. Disse krever mer av deg. I hovedsak kan du bruke de samme strategiene for å lære av film som når du skal gå i dybden på en tekst. Stans filmen underveis, noter stikkord, egne tanker og spørsmål du har, både til det som sies og til det bildene viser. Til slutt kan du se gjennom hele filmen uten stans for å repetere.

Det siste steget er å ta tak i spørsmålene du har notert ned. Svarene kan du finne ved å diskutere med en medelev, spørre en lærer eller finne en annen tekst om samme emnet.

Kort oppsummert

  • Vær aktiv når du lytter eller ser på video.
  • Stopp lyden eller videoen underveis.
  • Skriv ned stikkord mens du lytter/ser, eller når du stopper lyden/videoen.
  • Spol gjerne tilbake for å se eller høre noe flere ganger.
  • Skriv også ned det du lurer på eller ikke forstår, så kan du finne svar i etterkant.
  • Snakk eller skriv om det du har hørt og sett.
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 24.09.2020

Læringsressurser

Læringsstrategier