Hopp til innhold

Veiledning

Hvordan lese akademiske tekster?

Skal du gå i dybden på et tema, kan det være lurt å bruke flere kilder – også akademiske tekster som er beregna på studenter på universiteter og høgskoler. Disse kan av og til være litt krevende å lese. Her får du tips til hvordan du kan lese og lære fra slike tekster.

Gutt som studerer hardt. Han sitter med ei oppslått bok og ser inn i en dataskjerm. Foto.

Akademisk tekst

Akademiske tekster er faglitteratur som er skrevet som en del av et vitenskapelig arbeid.

De har noen formelle krav, som ei innledning med problemstilling, en hoveddel med drøfting og ei avslutning med en konklusjon. I tillegg må det vises til kilder og føres kildeliste.

Hvorfor kan akademiske tekster være vanskelige å forstå?

Akademiske tekster er gjerne skrevet for andre som kjenner fagområdet og kan inneholde begreper som en elev på videregående skole ikke kjenner fra før. Tekstene er også gjerne lange, uten bilder og illustrasjoner som bryter opp og hjelper deg med å forstå. Det kan derfor være krevende å holde konsentrasjonen gjennom hele teksten.

To elever sitter i et biblioteket og studerer ved hjelp av bok og skjerm. Foto.

Det er viktig å være konsentrert når du leser. Det er lettere om du er aktiv underveis. Stopp, snakk og skriv om det du leser!

Hvordan angripe en vanskelig tekst?

Først er det viktig å si at å lese og forstå krever innsats, alltid. Og selv når du har fulgt råda våre, og jobba deg gjennom teksten, er det ikke sikkert du forstår alt. Men ikke gi opp likevel! Mye av læringa skjer gjennom at du stiller spørsmål og lurer på noe i det du leser. Her kommer råda:

1. Få et overblikk

  1. Hva handler teksten om? Se på innholdsfortegnelsen. Punkta kan gi deg informasjon om hva teksten vil ta for seg.

  2. Les så innledninga. Den beskriver gjerne tema, metode og problemstillinga teksten skal svare på.

  3. Les oppsummeringa/konklusjonen. Her finner du ei oppsummering av hva forfatteren har kommet fram til og et svar på problemstillinga.

Nå vet du allerede ganske mye om teksten, og det gjør det lettere å forstå innholdet når du går videre inn i hoveddelen med drøfting.

Forstørrelsesglass over en tekst. Foto.

Sett teksten under lupen og studer den nøye. Du kan finne gullkorn du kan sitere eller referere til i egne tekster.

2. Les nøye

Noen ganger er det et krav at du skal lese hele teksten, og da gjør du det. Andre ganger er du kanskje ute etter informasjon i en liten del av teksten. Da gir innholdsfortegnelsen deg hjelp til å finne akkurat de delene du trenger. Uansett må du lese nøye:

  1. Del opp teksten ved å stoppe opp etter et avsnitt eller to, eller når du kommer til noe i teksten du ikke helt forstår. Dette er viktig for å overvåke at du får med deg det du leser.

  2. Ved hvert lesestopp: Oppsummer med egne ord hva det du leste, handla om. Klarer du det, har du forstått det du leste. Du kan streke under og notere underveis i teksten, du kan snakke med en medelev eller skrive med egne ord i et eget dokument.

  3. Ta tak i det du ikke forstår. Slå opp begrep i ei ordbok eller i et leksikon og/eller be noen andre forklare for deg. Dette er kanskje det viktigste punktet for å lære av en tekst.

To elever sitter ved en pult i et klasserom og snakker sammen. Foto.

Husker du det du har lest? Prøv å forklare det med egne ord til en medelev, så finner du ut hva du forstod, og hva du kanskje må gå inn i teksten igjen for å finne ut.

3. Sjekk at du har forstått helheten

Har du prøvd å forklare noe du ikke kan så godt til noen andre? Det er veldig vanskelig hvis du har mange hull i kunnskapen. Derfor er det viktig å prøve å formulere det du har lest om med egne ord. Klarer du ikke det, bør du antakelig lese noe en gang til.

  1. Skriv ei oppsummering av hva teksten handla om for deg selv, og det du mener er det viktigste teksten tar opp og svarer på.

  2. I tillegg kan du prøve å fortelle noen andre om hva teksten handla om. Da vil kanskje den du snakker med, komme med spørsmål, og du bli utfordra til å forklare mer.

Skal du bruke det du har lest i ei skoleoppgave? Les artikkelen om hvordan du går fra kilder til å skrive egen tekst.

Sist faglig oppdatert 19.08.2021
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Læringsstrategier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale