Hopp til innhold

Oppgave

Hatefulle ytringer i nyhetsbildet

Politikere, og også en rekke andre mennesker, opplever å bli utsatt for hatefulle ytringer og hets, og gjennom mediene har dette blitt satt på dagsordenen.

Tonje Brenna. Foto

Tonje Brenna, politiker, uttalte nylig i en nyhetssak at hun vurderer å slutte med politikk fordi hun blir utsatt for hatefulle ytringer.

Gjør et nyhetssøk på internett med søkeordet hatefulle ytringer. Ta for deg et utvalg av noen av de siste nyhetene du får opp i søket.

Nyhetssøk: Velg å søke kun i "nyheter" med søkeord.

  • Hva handler de om? Hva mener du kjennetegner budskap og innhold?
  • Var det noe som du ikke hadde sett i nyhetsbildet tidligere?
  • Vurder kilden og informasjonen i nyhetssaken. Er dette en pålitelig kilde, og hvorfor?
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Vær kritisk!

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter