Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forbilder og motbilder

Vi er omringet av bilder i dagens medievirkelighet. Hvem er representert i mediene? Hvordan påvirker bilder oss? Hvordan kan du bruke bilder som motreaksjon?
Jente ser på mobiltelefon, hun sitter i lys med logoer fra sosiale medier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Gå til nettstedet til de store landsdekkende avisene VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten. Jobb i grupper, der hver gruppe undersøker bildene i éi avis hver.
 2. Undersøk hvem som er avbildet på avisenes forside på nett etter kategorier som går på kjønn, alder, etnisitet og funksjonsgrad. Noter også hva som er temaet i saken som bildet er brukt til. Lag en tabell til å registrere det dere finner.
 3. Presenter resultatene deres til de andre gruppene.
 4. Er noen av gruppene under- eller overrepresentert i forhold til hvor stor andel de utgjør av befolkningen ellers?
 5. Diskuter: Hva er konsekvensen når noen grupper er over- eller underrepresentert i media?

Oppgave 2

Ung.no: Kroppspress og selvfølelse (YouTube)

Se videoen om kroppspress og selvfølelse fra ung.no, og svar på spørsmålene:

 1. Hva sier Anne Bentzrød om kroppspress, og kjenner du deg igjen i dette?
 2. Hva er problemet med retusjerte bilder i denne sammenhengen?
 3. Hva er sammenhengen mellom kroppspress og selvfølelse?
 4. Hva kan du gjøre for å minske kroppspresset?
 5. "Du er mer enn utseendet ditt", sier denne videoen. Er du enig i denne påstanden? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 3

Forbilder

 1. Gå sammen i mindre grupper. Lag en oversikt over hva slags influensere dere følger i sosiale medier. Dette kan dere gjøre ved å se på feeden til hver enkelt i gruppa. Velg de ti første bildene som dukker opp, og som ikke er fra venner eller slektninger.
 2. Ta skjermbilder av de utvalgte bildene fra feeden, og sett disse sammen i et dokument der de danner et lappeteppe. Diskuter: Er det mye fokus på utseende, eller er det andre sider ved influenserne som vektlegges i bildene?
 3. Hva slags virkemidler er mye brukt? Se etter vinkler, filter, fargebruk, komposisjon, symboler og språklige virkemidler i tekst-elementer. Er noen bilder retusjerte?
 4. I hvilken grad gjenspeiler bildene mangfoldet av mennesketyper som finnes i samfunnet ellers, med tanke på kroppsfasong, etniske grupper, aldersgrupper og kjønn?

Oppgave 4

Motbilder

 1. I lenkene i tekstboksen nedenfor finner dere bilder av mennesker som vi kanskje ikke ser så ofte i sosiale medier. Hva vektlegger disse bildene i framstillinga av menneskene vi ser? Hva slags virkemidler er brukt for å få fram budskapet i bildene?
 2. Hvordan ville det påvirket oss hvis det var disse bildene som dannet lappeteppet vi så hver dag når vi logger på sosiale medier?
 3. Vi kaller disse bildene motbilder i denne oppgaven. Hva tror dere vi legger i dette? Krever det mot å legge ut bilder som bryter med normen?
 4. Jobb i små grupper eller par, og lag deres egne motbilder. Det kan være bilder som fokuserer på andre sider ved dere enn utseendet, bilder som viser nyansene i livet som vanligvis ikke kommer fram på sosiale medier, eller bilder som er med på å motvirke perfeksjonspresset. Sett sammen bildene til et lappeteppe som klassen kan ha på veggen.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 23.01.2020

Læringsressurser

Vær kritisk!