Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Hva med gutta, da?"

Er likestillinga gått for langt? Dette spør NRKs dokumentar "Kjønnskampen" om. Utforsk temaet og ha et kritisk blikk på forskning og argumentasjon.

Del 1. Hva kan dere om likestilling fra før?

Diskuter i grupper:

 • Hva forbinder dere med ordet "likestilling"?
 • Er likestillinga i Norge gått for langt?
 • Bør gutta starte en "mannskamp" slik kvinnene har hatt sin "kvinnekamp"?
 • Vi kaller kvinnekampen for "feminisme". Hva skulle vi kalt det om det kom ei bølge av menn som kjempa for sine rettigheter?

Hva tror dere er svaret på spørsmålene under?

 • Hvor mye er gjennomsnittlig for kvinner og menn i Norge?
 • Hvor mange prosent av kvinner jobber deltid, og hvor mange prosent av menn gjør det?
 • Hvor stor andel av topplederne i Norge er kvinner?
 • Er det flest kvinner eller menn som tar høyere utdanning?
 • Hvem får best eksamenskarakterer på videregående skole – gutter eller jenter?

Del 2. Finn svara

Hvor mye kunne dere om likestilling? Finn svara på spørsmålene over ved å lese forskning på området. Sitt sammen i grupper med hver deres pc og diskuter. Da er dere sikre på å komme fram til riktig svar.

Tips til kilder:

SSB: Likestilling

Forskning.no: Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Udir: Karakterstatistikk for videregående skole

Del 3. Diskuter i grupper igjen

Var det noen av funnene dere gjorde, som overrasket dere?

Del 4. Diskuter dokumentaren "Kjønnskampen"

NRKs dokumentar "Kjønnskampen" vakte stor oppsikt da den kom ut. Her blir det spurt om likestillinga er gått for langt. Tar ikke samfunnet menn og deres problemer på alvor? Og er det bare "syting" når menn klager på dårlig behandling?

Se Kjønnskampen på NRK.

Sitt i grupper og diskuter:

 • Hva synes dere om påstandene som kommer fram i dokumentaren?
 • Var det noe av det som ble sagt som provoserte dere? Forklar hvorfor.
 • Fikk dere sympati med mennene og guttene som mener at vi må ta deres problemer på alvor?
 • Hvorfor gjør gutter det så mye dårligere enn jenter på skolen?

Del 5. Går det an å stille spørsmål ved forskning?

En viktig del av dokumentaren er intervjuer med skoleforskeren Thomas Nordahl. Han mener at gutter blir diskriminert i skolen. Stemmer det han sier?

Diskuter i grupper:

 1. Hvilke argumenter bruker Nordahl for underbygge sin påstand om diskriminering?
 2. Hvordan kan du undersøke om det han sier, stemmer?
 3. Bruker Nordahl tall og sammenligninger du synes gir mening? Begrunn svaret.

Dokumentaren skapte mange reaksjoner, ikke minst på Nordahls framstilling av vurderingsforskjeller. Han blir motsagt av tre forskere fra Folkehelseinstituttet i en kronikk i Aftenposten.

Finn ut hva forskerne mener, ved å lese kronikken i Aftenposten: Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen.

 1. Hvilke motargumenter har de tre forskerne, Stoltenberg, Flatø og Torvik?
 2. Får det de skriver, deg til å endre mening om det Nordahl sa i dokumentaren? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

Del 6. Undersøk selv – hva sier statistikken?

Finn ut av det selv ved å gå inn på Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk for videregående skole. Her kan du finne både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer på muntlig og skriftlig eksamen. Du kan også sortere resultater etter kjønn.

Sitt sammen i grupper og diskuter funnene deres:

 • Hva fant dere ut om gutter og jenters standpunktkarakterer og eksamenskarakterer?
 • Hva tror dere kan være årsaken til at Nordahl ikke trekker inn eksamenskarakterene?
 • Hva kan være årsakene til at gutter og jenter får de standpunkt- og eksamenskarakterene de får?

Del 7. Reflekter

Diskuter i grupper

 1. Hva tenker du om likestilling etter å ha jobba med emnet? Ville du ha endra det du svarte i del 1? Begrunn svaret!
 2. Hva eller hvem påvirker dine tanker om likestilling mest?
 3. Hva tror du skal til for at likestillingsdebatten skal føre til mer likestilling?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.02.2020

Læringsressurser

Vær kritisk!