Hopp til innhold

Fagstoff

Parlamentarisk leder og partileder (opposisjon)

Her er en oversikt over hva som er ditt ansvar som parlamentarisk leder og partileder for et opposisjonsparti på LilleStortinget.
Politikere i stortingssalen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi håper du har fått den rollen du ønsker deg og at du gleder deg til å tre inn i den. Sett deg grundig inn i din rolle og gjør godt forarbeid.

Din rolle som parlamentarisk leder/partileder

Partilederne for er også parlamentariske ledere i dette rollespillet. Slik er det som regel også i virkeligheten. Du er den øverste lederen for partiet og samtidig lederen for på LilleStortinget, det vil si alle som representerer ditt parti.

Du skal lede partigruppemøtene og har det overordnede ansvaret for at partigruppa bestemmer seg for hva den skal mene om alle sakene som er til behandling i alle . Det er fint om du kan legge til rette for debatter internt i partigruppemøtene og hjelpe partimedlemmene med gode argumenter i sakene.

Du sitter ikke i en komité, men du skal, sammen med rådgiverne dine, veilede og støtte partimedlemmene i deres arbeid. Du bør fordele mellom dine politiske rådgivere slik at de kan oppdatere deg på sakene, komme med gode argumenter, drille deg før debatter osv.

Du er også på LilleStortinget. Sett deg derfor inn i rollebeskrivelsen for representanter. Denne finner du nederst under relaterte artikler, sammen med andre ressurser som er nyttige for deg.

Husk:

 • Spill din rolle.
 • Vær aktiv i politiske debatter og politisk arbeid.
 • Sett deg inn i ditt partis hovedsaker, og skaff deg kunnskap om de sakene som er til behandling i komiteene.
 • Det er ditt partis meninger som du skal stå for og forsvare, ikke dine egne.
 • Ha kontroll på programmet.
Oversikt over konkrete oppgaver

Klokkeslett og romfordeling finner du i skolens eget program.

Dag 1

Informasjonsmøte for parlamentariske ledere

Etter åpningen skal du delta på dette informasjonsmøtet. Du bør ta notater.

Første partigruppemøte

 • Ta opprop og noter hvem som ikke er tilstede.
 • Bekreft at partigruppa bifaller (er enige i) valget av den parlamentariske lederen. Dette kan gjøres gjennom håndsopprekning.
 • Velg nestleder og referent. Disse rollene bør gå til rådgiverne.
 • Referenten skriver referat og hjelper til med å notere rekkefølgen på de som vil si noe i møtet.
 • Gå gjennom sakene fra statsministerens trontale og diskuter hva dere bør legge vekt på i .
 • Gå gjennom proposisjonene og diskuter hvilke saker som er de viktigste for gruppa å protestere mot, hvilke som kan godtas som de er og hvilke som kan forhandles om.
 • Bruk voteringsskjemaet til å holde oversikt (se fil under).

Under fagkomitemøtene

Du skal ikke delta i fagkomitemøtene, men du og dine rådgivere bør være tilgjengelig for dine (gjerne digitalt), slik at dere kan støtte dem underveis i behandlingen av proposisjonene. Du kan også bruke tiden til å ta kontakt med de parlamentariske lederne for andre partier for å undersøke muligheter for samarbeid og forhandling i de ulike sakene.

Andre partigruppemøte

 • Ta en runde med tilbakemeldinger fra de første komitemøtene og diskuter eventuelle nye .
 • Diskuter om det er aktuelt å utforme (kan gjøres når som helst i spillet).
 • Fordel partigruppens samlede taletid i trontaledebatten på gruppemedlemmene.
 • Lever taleskjema for trontaledebatten til (se fil under). Frist står i programmet.
 • Fordele og lage spørsmål til .
 • Levere spørsmålene til spørretimen (se fil under). Frist står i programmet.

Trontaledebatt

Du skal delta i og støtte dine partifeller.

Tredje partigruppemøte

 • Ta en runde med tilbakemeldinger fra de andre komitemøtene, oppklar eventuelle uklarheter og diskuter eventuelle nye .
 • Forbered . Sørg for at du får hjelp av dine partifeller og rådgivere til utforme gode argumenter for partiets standpunkt i de ulike sakene.

Partilederdebatt

Delta på partilederdebatten.

Dag 2

Fjerde partigruppemøte

Forberedelse til .

Spørretime

Du skal delta i spørretimen og støtte dine partifeller.

Femte partigruppemøte

 • Forberedelse til .
 • Sikre at alle vet hva de skal stemme i de ulike sakene.
 • Bruk voteringsskjemaet til å holde oversikt (se fil under). Alle i gruppa bør få et ferdig utfylt voteringsskjema. Husk også å gi voteringsskjema til eventuelle partifeller i presidentskapet.

Plenumsdebatt og votering

Du skal delta i plenumsdebatten og , støtte dine partifeller og avgi stemme.

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Atle Oanes, Anna Kristina Lejdelin og Eirik Sundquist Torp.
Sist faglig oppdatert 21.09.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"