Hopp til innhold

Fagstoff

Komiteleder på LilleStortinget

Her er en oversikt over hva som er ditt ansvar som komiteleder på LilleStortinget.
Portrett av Mudassar Kapur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi håper du har fått den rollen du ønsker deg og at du gleder deg til å tre inn i den. Det er noen viktige ting som du bør tenke på uansett hvilken rolle du har:

 • Spill din rolle.
 • Vær aktiv i politiske debatter og politisk arbeid.
 • Sett deg inn i ditt partis hovedsaker, og skaff deg kunnskap om de sakene som er til behandling i din .
 • Gjør ditt beste som representant for ditt parti og vær lojal.

HUSK! Det er ditt partis meninger som du skal stå for og forsvare, ikke dine egne!

I tillegg til det som er samlet her om din rolle, må du ha oversikt over hva som skjer når. Det får du i skolens eget program. Du er også representant på LilleStortinget. Sett deg derfor inn i rollebeskrivelsen for representanter. Denne finner du nederst under relaterte artikler, sammen med andre ressurser som er nyttige for deg.

Din rolle som komiteleder

Som komiteleder leder du møtene og gjennomgangen av de sakene komiteen har til behandling.

Dette innebærer at du skal:

 • møte på informasjonsmøtet for komitelederne dag 1
 • planlegge møtene i fagkomiteen
 • være ordstyrer under møtene
 • skaffe oversikt over hvilke partier som støtter og hvilke som går i mot sakene som er til behandling.
 • skrive komiteens (en innstilling for hver sak). Innstillinger baserer seg på eller . Her må det også fremkomme hvilke komitemedlemmer som skal fremføre flertallets og mindretallets bemerkninger i plenumsdebatten på fredagen.
 • levere innstillingene til presidentskapet før fristen (se program)
Hvordan skrive en komiteinnstilling?
 • Komiteens innstilling viser hvordan komiteens medlemmer stiller seg til en stortingsproposisjon eller et representantforslag.
 • Er komiteen delt, skal innstillingen vise hvilke partier som representerer flertallet og hvilke partier som representerer mindretallet. Mindretallets forslag skrives alltid først.
 • Av og til kan komitemedlemmene endre på teksten i forslagene for å skaffe et bredt flertall, det må komme fram i innstillingene.
 • Dersom alle partiene er enige i en sak, må det komme fram av innstillingen.
 • Bruk oppsettet og følg instruksjonene i fila under.

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Atle Oanes, Anna Kristina Lejdelin og Eirik Sundquist Torp.
Sist faglig oppdatert 21.09.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"