Hopp til innhold

Fagstoff

Parlamentarisk leder for regjeringsparti

Her er en oversikt over hva som er ditt ansvar som parlamentarisk leder for et regjeringsparti på LilleStortinget.
Politikere i stortingssalen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi håper du har fått den rollen du ønsker deg og at du gleder deg til å tre inn i den. Sett deg grundig inn i din rolle og gjør godt forarbeid.

Din rolle som parlamentarisk leder i regjeringsparti

Som parlamentarisk leder er du lederen for på LilleStortinget, det vil si alle som representerer ditt parti. Du skal lede partigruppemøtene og har det overordnede ansvaret for at partigruppa bestemmer seg for hva den skal mene om alle sakene som er til behandling i alle . Det er fint om du kan legge til rette for debatter internt i partigruppemøtene og hjelpe partimedlemmene med gode argumenter i sakene.

Ditt parti sitter i regjering. Det er derfor viktig at du har jevnlig kontakt med din partileder i Regjeringen og andre i ditt parti, både for å være oppdatert på Regjeringens politikk og for å rapportere om arbeidet i partigruppa. Det er viktig at dere er lojale, står samlet i partiet og støtter opp om regjeringens politikk. fra Regjeringen kan delta på deler av partigruppemøtene, hvis det er ønskelig. I en vil det også være viktig å søke støtte fra et eller flere i de ulike sakene, slik at det blir flertall når det skal voteres.

Du sitter ikke i en komité, men du skal, sammen med rådgiverne dine, veilede og støtte partimedlemmene deres rundt om i deres arbeid. Du bør fordele mellom dine politiske rådgivere slik at de kan oppdatere deg på sakene, komme med gode argumenter, drille deg før debatter osv.

Du er også på LilleStortinget. Sett deg derfor inn i rollebeskrivelsen for representanter. Denne finner du nederst under relaterte artikler, sammen med andre ressurser som er nyttige for deg.

Husk:

 • Spill din rolle.
 • Vær aktiv i politiske debatter og politisk arbeid.
 • Sett deg inn i ditt partis hovedsaker, og skaff deg kunnskap om de sakene som er til behandling i komiteene.
 • Det er ditt partis meninger som du skal stå for og forsvare, ikke dine egne.
 • Ha kontroll på programmet.
Oversikt over konkrete oppgaver

Klokkeslett og romfordeling finner du i skolens eget program.

Dag 1

Informasjonsmøte for parlamentariske ledere

Etter åpningen skal du delta på dette informasjonsmøtet. Du bør ta notater.

Første partigruppemøte

 • Sett en av dine rådgivere til å skrive referat og hjelpe til med å notere rekkefølgen på de som vil si noe i møtet.
 • Ta opprop og noter hvem som ikke er tilstede.
 • Gå gjennom sakene fra statsministerens trontale og diskuter hva dere bør legge vekt på i .
 • Gå gjennom proposisjonene og diskuter hvilke saker som er de viktigste for gruppa å forsvare og hvilke som kan forhandles om.
 • Bruk voteringsskjemaet til å holde oversikt (se fil under).

Under fagkomitemøtene

Du skal ikke delta i fagkomitemøtene, men du og dine rådgivere bør være tilgjengelig for dine (gjerne digitalt), slik at dere kan støtte dem underveis i behandlingen av proposisjonene. Du kan også bruke tiden til å rapportere til partilederen og ta kontakt med de parlamentariske lederne for andre partier for å undersøke muligheter for samarbeid og forhandling i de ulike sakene.

Andre partigruppemøte

 • Ta en runde med tilbakemeldinger fra de første komitemøtene og diskuter eventuelle nye .
 • Fordel partigruppens samlede taletid i trontaledebatten på gruppemedlemmene.
 • Lever taleskjema for trontaledebatten til (se fil under). Frist står i programmet.
 • Fordele og lage spørsmål til .
 • Levere spørsmålene til spørretimen (se fil under). Frist står i programmet.

Trontaledebatt

Du skal delta i trontaledebatten og støtte dine partifeller og regjeringens politikk.

Tredje partigruppemøte

 • Ta en runde med tilbakemeldinger fra de andre komitemøtene og diskuter eventuelle nye .
 • Forbered . Sørg for at du får hjelp av dine partifeller og rådgivere til utforme gode argumenter for partiets standpunkt i de ulike sakene.

Partilederdebatt

Følge med på partilederdebatten.

Dag 2

Fjerde partigruppemøte

Forberedelse til .

Spørretime

Du skal delta i spørretimen og støtte dine partifeller og regjeringen.

Femte partigruppemøte

 • Forberedelse til
 • Sikre at alle vet hva de skal stemme i de ulike sakene
 • Bruk voteringsskjemaet til å holde oversikt (se fil under). Alle i gruppa bør få et ferdig utfylt voteringsskjema. Husk også å gi voteringsskjema til eventuelle partifeller i presidentskapet.

Plenumsdebatt og votering

Du skal delta i plenumsdebatten og , støtte dine partifeller og avgi stemme.

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Atle Oanes, Anna Kristina Lejdelin og Eirik Sundquist Torp.
Sist faglig oppdatert 21.09.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"