Hopp til innhold

Fagstoff

Det politiske arbeidet på LilleStortinget

På LilleStortinget kan det meste skje! Det er LilleStortingets representanter som bestemmer hva som skal skje, om regjeringen skal felles eller bli sittende, om det skal stilles mistillitsforslag eller ikke, hvilke partier som finner sammen og hvilke som splittes.
Pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er stort handlingsrom for LilleStortingets representanter som vil noe, husk bare på at du bør ha ryggdekning i partigruppen din, og pass på at du opptrer i samsvar med både med parlamentariske regler og med LilleStortingets regler.

Målet med spillet

 • Er du i , må du utfordre regjeringen
 • Er du i et regjeringsparti, må du forsvare din egen regjering.
 • Vær en aktiv deltaker på LilleStortinget!

Det politiske arbeidet foregår i stor grad i partigruppemøtene og i komitemøtene. Her kommer en kort beskrivelse om hva som skjer i de ulike møtene.

Partigruppene

I møter alle i ditt parti. Her skal gruppa sammen finne ut hvordan dere stiller dere til de ulike sakene som er til behandling i komiteene.

 • har ansvar for dette arbeidet og sørger for at partigruppa sammen kommer frem til standpunkter som er i samsvar med partiets politikk.
 • Det er vanlig at regjeringspartiene støtter alle forslag som kommer fra Regjeringen.
 • I partigruppa bør man gjennomgå alle og og ta stilling til hva partigruppa skal mene, og dermed komme frem til standpunkter og prioritere viktigheten av sakene som kan fremmes i komitemøtene.
 • Sørg for at du vet hvordan du skal stemme i hver eneste sak når sakene skal til votering på fredagen. Dette blir gjennomgått i siste partigruppemøte før .

Komitearbeidet

I foregår LilleStortingets behandling av proposisjoner og representantforslag. Her foregår de politiske diskusjonene partiene imellom, og det kartlegges hvem som støtter og hvem som går i mot sakene som er til behandling.

 • Komiteenes hovedoppgave er å behandle proposisjonene de har fått fra "sitt" departement og utarbeide ferdige som det skal voteres over i LilleStortingets sal.
 • Det er alle komitemedlemmenes ansvar at de har avklart med sin partigruppe hvordan de skal stille seg til de sakene som er til behandling.
 • Dersom komiteen deler seg i en sak, skal mindretallet utpeke 1–2 personer som skal utdype hvorfor de går i mot forslaget. Disse skal fra LilleStortingets talerstol framføre mindretallets synspunkter under plenumsdebatten.
 • Flertallet skal utpeke 1–2 personer som skal utdype hvorfor de støtter forslaget. Disse skal fra LilleStortingets talerstol framføre flertallets synspunkter under plenumsdebatten.
 • Under disse saksinnleggene kan andre representanter delta i debatten.
 • Komitelederens oppgave er å sørge for at alle saker blir behandlet og at det skrives en innstilling for hver sak.

Hvordan skrive en komiteinnstilling?

Komiteens innstilling viser hvordan komiteens medlemmer stiller seg til en stortingsproposisjon eller et representantforslag.

 • Dersom alle partiene er enige i en sak, må det komme fram av innstillingen.
 • Er komiteen delt, skal innstillingen vise hvilke partier som representerer flertallet, og hvilke partier som representerer mindretallet/mindretallene. Mindretallets forslag skrives alltid først.
 • Av og til kan komitemedlemmene i fellesskap endre på teksten i forslagene for å skaffe et bredt flertall. Hvis dette gjøres, må det også komme frem på komiteinnstillingene.
 • Alle innstillingene skal leveres til Presidentskapet av komitelederen innen fristen (se skolens program).
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Atle Oanes, Anna Kristina Lejdelin og Eirik Sundquist Torp.
Sist faglig oppdatert 25.05.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"