Hopp til innhold

Fagstoff

Statssekretær

Her er en oversikt over hva som er ditt ansvar som statssekretær.
En yngre og en eldre mann snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Din rolle som statssekretær

Som statssekretær skal du hjelpe med å gjøre research, utforme politikken og skrive . Dere utgjør et team som har ansvar for et departement. Det betyr at dere har ansvar for politikken på et spesielt fagområde. I noen tilfeller kan statsråden ha flere statssekretærer. Som statssekretær i LilleStortinget representerer du og statsråden samme parti. Slik er det som regel også i virkeligheten.

Dere bør kjempe for partiets standpunkter internt i regjeringen, men utad skal dere forsvare regjeringens samlede politikk og være lojale overfor det regjeringen blir enige om. I LilleStortinget vil du støtte statsråden med forberedelse til debatter, og annet som statsråden trenger av veiledning.

I spørretimen vil statsråden få noen spørsmål tilsendt på forhånd, og da er det viktig at du hjelper statsråden med et godt svar samtidig som du tenker ut eventuelle oppfølgingsspørsmål som kan dukke opp. Oppfølgingsspørsmålene er ikke gitt på forhånd.

Under selve debattene kan det være lurt å kommunisere digitalt med statsråden og komme med argumenter, oppdatert informasjon, tall og så videre, som de kan ta med opp på talerstolen.

Du skal også støtte ditt partis i . Du blir ekspert på din statsråds proposisjoner og kan støtte og representantene i hva de skal diskutere i komiteene.

Dersom din statsråd blir syk, kan du tre inn i vedkommendes rolle som statsråd.

Det politiske arbeidet i regjeringen

Proposisjoner

Regjeringen starter forarbeidet i god tid før selve rollespillet. Den viktigste jobben i denne perioden er å skrive proposisjoner. En proposisjon er et forslag fra regjeringen til LilleStortinget, som regjeringen ønsker at LilleStortinget skal vedta. Hvor mange proposisjoner som skal skrives, avhenger av hvor stort rollespillet er, men vanligvis bør man skrive 2–4 proposisjoner per departement.

Du skal hjelpe statsråden med å skrive proposisjonene. Bruk oppsettet i fila under når dere skriver proposisjoner.

Filer

Koalisjonsregjering

Bortsett fra en kort periode i 2000–2001 har Norge bare hatt koalisjonsregjeringer helt siden 1997. Det vil si at flere partier har gått sammen om å danne regjering. Din regjering vil sannsynligvis også bestå av flere partier. I arbeidet med proposisjonene må man ta hensyn til hvor store partiene er. Det som bestemmer partiets størrelse, er hvor mange representanter de har på LilleStortinget.

Kompromisser og hestehandler

Alle partiene i regjeringen bør få gjennomslag for noe av sin politikk. Når det er uenighet om en sak, kan det løses på ulike måter. Av og til kan man komme fram til et kompromiss, det vil si at man lander på en løsning som ligger et sted mellom ytterpunktene. Dette kan for eksempel være naturlig når det er snakk om å bevilge penger eller å innføre skatter og avgifter.

I andre situasjoner er det vanskelig å finne et kompromiss. Da må man gi og ta litt. En løsning er at noen får gjennom sin vilje i en sak, mot at de andre får sin vilje i en annen sak. Slike såkalte politiske hestehandler blir ofte kritisert fordi de ofte handler om prinsipielle saker, og partene får derfor gjerne kritikk for å ha sviktet sine prinsipper.

Regjeringen og LilleStortinget

Regjeringens medlemmer sitter ikke på LilleStortinget og har derfor ikke stemmerett i sakene som skal vedtas. Grunnen til dette er at Norge styres etter et maktfordelingsprinsipp som sier at den utøvende makt, den lovgivende makt og den dømmende makt skal være delt. Du er en del av den utøvende makt, Regjeringen, mens LilleStortinget er den lovgivende makt. Den dømmende makt er domstolene.

Dette betyr at alt dere i regjeringen ønsker å få gjennomført, må vedtas på LilleStortinget. Da er det viktig at du og din statsråd har god kontakt med den for deres parti på LilleStortinget. Slik kan dere sikre at representantene på LilleStortinget er lojale til regjeringens politikk.

Hvis du sitter i en , er det ikke nødvendig å søke støtte hos partiene som ikke sitter i regjering. Hvis du derimot sitter i en , vil det være nødvendig å få med minst ett annet parti til for å få gjennom sakene. Det er viktig at statsråden tar ansvar for sine proposisjoner. I dette arbeidet bør du hjelpe statsråden med å ha nær kontakt med de aktuelle og de aktuelle partilederne for å undersøke muligheter for samarbeid om enkelte saker.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Anna Kristina Lejdelin, Eirik Sundquist Torp og Atle Oanes.
Sist faglig oppdatert 11.05.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"