Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Prosjekt: lag din første app

Bruk denne ressursen som et utgangspunkt for et fordypningsprosjekt der du skal utvikle din første app.
Foto av person foran ei tavle som skisserer en app med ikoner for chat, melding, foto, telefon og høretelefoner.
Åpne bilde i et nytt vindu

Foreslått tidsbruk

Vi foreslår tidsbruk i de ulike delene av prosjektet under. Tidsbruken vil variere fra elev til elev. Det angitte estimatet bør være oppnåelig for de fleste elever.

Steg 1: Research om app-utvikling og UX-design

Start med å sette deg godt inn i fagstoff om app-utvikling. Det vil hjelpe deg med å forstå en del begreper som er sentrale innen UX-design, og vi kommer til å referere til disse begrepene underveis i prosjektstegene.

Tidsbruk: to skoletimer

NDLA-ressurser om app-utvikling

Steg 2: Idéutvikling

Du trenger flere idéer som du skal jobbe videre med. Selv om det kan være fristende å velge den første idéen du kommer fram til, er det ikke nødvendigvis den beste. Du bør derfor ha minst tre idéer før du går videre.

Tidsbruk: to–seks skoletimer

Du kan bruke dette skjemaet når du jobber med idéene dine:

Filer

Steg 3: Opplæring i programvare

Programmet du skal bruke, heter Adobe XD, og du bør sette av litt tid til å lære deg det. Du kan starte med videoene som vi har lagt ut her, men du vil nok ha behov for å lære deg flere funksjoner jo lenger ut i prosessen du kommer.

Adobe: Get started with our step-by-step guide. Opplæring og brukerstøtte for Adobe XD

Tidsbruk: to–ti skoletimer

Steg 4: Lag enkle wireframes

Med utgangspunkt idéene dine skal du nå lage low fidelity-wireframes. Her bør fokuset være på struktur og navigasjon. Det kan være lurt å lage flere wireframes av den samme idéen for å kartlegge forskjellige løsninger og utfordringer. Målet bør være å lage minst to wireframes for hver idé. Du kan bruke Adobe XD eller blyant og papir.

Tidsbruk: to–seks timer

Steg 5: Testing

La en eller to av medelevene dine, eventuelt noen hjemme, se på wireframene dine og gi deg tilbakemelding. Her bør du fokusere på navigasjon og om brukerne forstår måten du har strukturert innholdet på. Forstår de ikke hvordan man kan komme seg videre eller finne fram til innholdet, må du nok forandre på en del ting.

Tidsbruk: to–fire skoletimer

Steg 6: Avanserte wireframes / prototype

Når strukturen og navigasjon er på plass, kan du begynne å jobbe med design og avansert funksjonalitet. Bruk gjerne litt tid på å finne ut hvordan innholdet kan vises på best mulig måte, og hvilke muligheter du har med Adobe XD.

Repeter tipsene fra Christian Bilstad i artikkelen Tips fra en UX-designer.

Tidsbruk: fire–åtte skoletimer

Steg 7: Ferdigstilling og testing

Skriv en liten tekst om applikasjonen din. Tenk at noen finner applikasjonen i en app-butikk og gjerne vil vite litt mer om hva den gjør.

Når det er på plass, kan du lage din egen gruppe med betabrukere. Del applikasjonen din med flere potensielle brukere og be om tilbakemelding. Bruk denne tilbakemeldingen til eventuelle forbedringer før du leverer det inn.

Tidsbruk: to–fire skoletimer

CC BY-SASkrevet av Bruno José Teixeira Coelho.
Sist faglig oppdatert 02.03.2022

Læringsressurser

Design for digitale flater