Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon og vurderingspunkter

CC BY-SA

Målet med denne læringsstien er at du skal vite

  • hva wireframes er, og hvordan du kan bygge opp wireframes
  • hvordan du kan bygge opp en enkel prototype av en app
  • hva brukeropplevelse er, og hvordan du kan designe for brukeren
  • forskjellen på low fidelity- og high fidelity-wireframes
  • hvordan du kan gå fram for å utvikle innholdet i en app
  • hva som fungerer, og hva du kan jobbe mer med neste gang du skal designe en app