Hopp til innhold

Fagstoff

Designprofil, visuell identitet og designmanual

Designprofil, visuell identitet, branding og designmanual er begreper som ofte blir brukt litt om hverandre. Her får du en avklaring.
En designmanual på en laptop med uklar bakgrunn. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Designprofil og visuell identitet

En designprofil er en virksomhet sin visuelle identitet. Alle slags typer virksomheter har, eller skaffer seg, en visuell identitet. Det gjelder både kommersielle, som Coop og Tine og ideelle, som Røde Kors og WWF.

Designprofilens viktigste oppgave er å sørge for at alle visuelle kjennetegn, sammen med logoen, bygger opp om det visuelle inntrykket virksomheten ønsker å formidle. Ideelt sett skal identiteten være så lett gjenkjennelig som mulig. Målgruppen skal dessuten helst forbinde den visuelle identiteten med noe positivt.

Kjernen i designprofilen er logoen. En logo skal være lett å legge merke til og lett å huske, enten den dukker opp som gateskilt eller som et ørlite merke i fanerekken på nettleseren din.

Designprofil og designmanual

Designbyrået som lager logoen, vil ofte lage de fleste grafiske produktene virksomheten har behov for. Det kan være et nettsted, visittkort, brevpapir eller skilt. Men det er heller ikke uvanlig at andre er engasjert enn det opprinnelige designbyrået.

Om designprofilen skal fortsette å fungere etter den opprinnelige intensjonen, må det derfor finnes en bruksanvisning som er detaljert nok til at designprofilen ikke er avhengig av de opprinnelige designerne. Særlig dersom virksomheten er av litt størrelse, greier ikke logoen seg uten en designmanual.

Designprofilen består altså av elementene i en visuell identitet, og designmanualen er en instruksjon på hvordan elementene skal brukes i praksis.

Designmanualen er en bruksanvisning for bedriftens designprofil. Den beskriver hvordan typografisk logo, symbol og andre visuelle kjennetegn skal brukes i ulike sammenhenger.

Det er også vanlig at virksomheten har en palett med farger som kan kombineres med fargen eller fargene på logoen på bedriftens nettsted, i brosjyrer eller andre grafiske produkter. Fargene blir definert ut fra hvilke betegnelser de har på nettet, RGB-tallene, eller blandingsforholdet mellom CMYK-fargene for trykksaker. Mange vil også bruke fargekoordineringssystemet Pantone. Store selskaper skaffer seg til og med egne farger.

Store, omfattende manualer kan ta måneder å lage, så det er selvsagt ikke meningen at du som elev skal lage noe så omfattende.

Designprofil og branding

Brennjern for merking av dyr. Bilde.

Du har sikkert også hørt om branding. Uttrykket stammer fra bøndenes skikk med å brennmerke dyrene sine for å skille dem fra andres dyr.

Ved markedsføring av merkevarer bruker vi brandinguttrykket i overført betydning, dels i forbindelse med selskapets visuelle identitet, men også for å betegne alt som har med firmaets “personlighet” å gjøre.

Et klassisk eksempel blir brukt om montørene i telefonselskapet AT&T. Her ble det påpekt at montørenes påkledning hadde betydning for hvilket inntrykk selskapet gav.

CC BY-SASkrevet av Andrea Søndervik.
Sist faglig oppdatert 04.01.2019

Læringsressurser

Design for digitale flater