Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Planlegg design for papir og digitale flater

I denne oppgaven er målet å få en bedre forståelse for muligheter og begrensninger når du designer for papirmedier og digitale medier.
Mennesker som samarbeider om skisser til en app. Skissene ligger spredt utover et bord. Foto.

Arbeidsoppdrag

Lag skisser og presenter samme sak på papir og digitalt. Velg mellom følgende oppdrag:

 • Vis hvordan man lager ballongdyr.

 • Presenter kommende filmer på den lokale kinoen.

 • Lag en typografisk oversikt som viser og forklarer de viktigste skriftgruppene.

 • Presenter oppskrifter på tre ulike supper.

Du bestemmer selv hvilken trykksak du lager, for eksempel en plakat eller en brosjyre, og om du lager en nettside eller en app til den digitale versjonen.

Bli enig med læreren din om omfanget av oppgaven. Skal dere lage grovskisser og på papir, eller er det satt av tid til å ta det et steg videre og gjøre det mer ferdig? Da kan dere for eksempel sette papirversjonen i InDesign og bruke Adobe XD til å lage en prototype av den digitale versjonen.

Tips

Få andre til å lese korrektur. Det er fort gjort å bli blind for egne feil.

Få andre til å teste løsningene dine og komme med tilbakemelding.

Gjør forbedringer i designet før du leverer.

Notatblokk som viser oppbygningen av nettside med bokser for tekst, bokser med kryss (som betyr foto) og bokser med en pil i en sirkel (som betyr video). De ulike seksjonene er atskilt med horisontale linjer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvilke fordeler har papirversjonen din sammenlignet med den digitale løsningen?

 2. Hva var det vanskeligste med å designe for papir?

 3. Hvilke fordeler har den digitale løsningen sammenlignet med papirversjonen?

 4. Hva var det vanskeligste med å designe en digital løsning?

 5. Hvordan påvirker målgruppa hvilken løsning som fungerer best?

 6. Hva kunne du fra før, som du fikk bruk for i oppgaven?

 7. Hva måtte du finne ut av eller lære deg for å gjøre oppgaven?

Relatert innhold

Studer ulike måter å lage wireframes på og hva de ulike elementene kan bety. Lær deg å lage egne wireframes.

Hva inneholder en designmanual, hva brukes de til og hvorfor er de nyttige?

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 15.12.2021

Læringsressurser

Design for digitale flater