Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Minoritetsspråk og språklig mangfold i Norge

Utforsk minoritetsspråkene i Norge, og presenter det du finner, for klassen.

Del 1.

Se filmen om språklig mangfold, og les om minoritetsspråk i artikkelen "Hva er språk?" under relatert innhold.

Del 2.

Norge har definert disse språkene som norske region- eller minoritetsspråk (Regjeringen, 2020):

nordsamisk
sørsamisk
lulesamisk
kvensk
romanes
romani

Velg ett av språkene fra listen og prøv å finne svar på disse spørsmålene i kilder du finner på biblioteket og på nettet. Presenter det du har funnet, for klassen.

  • Hvem snakker dette språket?
  • Hva er historien til språket i Norge?
  • Har språkbrukerne vært utsatt for fornorskingspolitikk? Les mer om fornorskingspolitikken under relatert innhold.
  • Hva er språklig mangfold, og hvorfor er dette en viktig verdi i norsk politikk i dag?
  • Er språket truet i dag?
  • Hva slags språk er det? Bruk kategorier og begreper fra artikkelen "Hva er språk?" til å beskrive språket som system.
  • Hva slags muligheter har de som snakker språket til å bruke det i skolen i dag? Her kan du søke på Utdanningsdirektoratets sider, der står det en del om rettigheter til morsmålsopplæring i norske skoler.
  • Kan du finne eksempler på språket i bruk?

Relatert innhold

Hva mener vi når vi bruker begrepet "språk"? Hva er felles egenskaper ved språk, og hvilke kategorier deler vi språk inn i?

Kilde

Regjeringen. (2020). Minoritetsspråkpakten. https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta/id86936/

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 25.02.2021

Læringsressurser

Teorier om språk og språkbruk