Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Uforsk språkfunksjoner i småprat

Hva slags språkfunksjoner finner dere i småprat i ulike situasjoner?
Mennesker med dialogbobler over hodene. Illustrasjon.

Før du setter i gang med oppgaven, er det nyttig å lese artikkelen om språkfunksjoner. Gå gjerne sammen i par etter at dere har lest hver for dere, og samarbeid om gode forklaringer på de tre ulike språkfunksjonene dere finner i artikkelen. Del forklaringene med klassen, slik at dere er sikre på at alle forstår hva de ulike funksjonene går ut på.

Relatert innhold

Utforsk språkbruk i småprat

Gå sammen i grupper på tre.

Improviser de tre situasjonene under i rollespill.

To av dere spiller rollene, mens den tredje observerer samtalen. Bytt på rollene etter hver situasjon.

  • Du venter på en buss som er veldig forsinket og begynner å snakke med en annen person som venter sammen med deg. Dere er de eneste på busstoppet.
  • Det er muntlig eksamen, du hilser på sensor som presenterer seg selv.
  • Du møter en veldig berømt person som du beundrer i heisen og får snakke med hen i to minutter.

Den som observerer, ser etter ulike språkfunksjoner i samtalen, og deler dette med de andre etter at rollespillet er ferdig.

Diskuter:

  • Var det noen fellestrekk i samtalene når det gjaldt hvordan dere brukte språket til de ulike funksjonene? Hva var ulikt? Hvilke faktorer kan forklare likhetene og ulikhetene?

  • Er det noen språkfunksjoner som forekommer oftere enn de andre i denne type samtaler?

  • Var rollespillene representative for hvordan småprat foregår i virkeligheten? Hvis ikke, hva kan være forklaringer på dette?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 25.02.2021

Læringsressurser

Teorier om språk og språkbruk