Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Velg ut og presenter kunnskap om språk

Hvilken kunnskap om språk synes du er spesielt spennende? Hvordan kan du bruke dette i arbeidet med å utforske kommunikasjon?

Velg ut og presenter teorier og begreper om språk

  • Lag en presentasjon med språk som tema. Du skal selv velge innfallsvinkelen til temaet på bakgrunn av hva du synes er interessant av fagstoffet om språk, så formuler gjerne din egen problemstilling for presentasjonen.
  • Gå igjennom ressursene i emnet som handler om språk, og plukk ut kunnskap og begreper derfra som du mener kan være nyttige i arbeidet med å utforske egen og andres kommunikasjon.
  • Velg også ut fagstoff og begreper som du mener egner seg spesielt til å utforske interkulturell kommunikasjon.
  • Vær selektiv, og velg ut det du synes er mest spennende og relevant. Tidsbruk på presentasjonen kan være mellom fem og ti minutter, så det er ikke meningen at du skal gjengi alt i emnet.
  • Husk å bruke fagbegreper, og kom gjerne med eksempler som illustrerer begrepene og kunnskapen du presenterer.
  • Du får tips til presentasjonsteknikk i videoen øverst på siden. Kanskje du kan bruke kunnskapen din om kommunikasjon til å formidle budskapet ditt på en best mulig måte?
  • Etter alle har hatt presentasjonene sine, kan dere diskutere valgene deres av fagstoff. Er det noen begreper og teorier som mange syntes var relevante og interessante?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 19.02.2021

Læringsressurser

Teorier om språk og språkbruk