Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Folkehelsa der du bor

En helsefremmende livsstil kan forebygge sykdom og tap av leveår, og som helsefagarbeider er det din jobb å sette i verk tiltak som motiverer brukere og pasienter til å ivareta helsa si. Men hvordan står det egentlig til med folkehelsa der du bor?
Eldre dame går tur med staver i en park. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Gå inn på Folkehelseinstituttets nettside om folkehelse i kommunene, og finn folkehelseprofilen for din hjemkommune eller bydel. Lag en oversikt over kommunens eller bydelens folkehelse i forhold til landsnivået når det gjelder

  1. befolkningssammensetning
  2. oppvekst og levekår
  3. miljø, skader og ulykker
  4. helserelatert atferd
  5. helsetilstand
 2. Gå inn på hjemmesiden til din kommune eller bydel og undersøk hva som finnes av informasjon om folkehelsearbeid. Hva tilbys av

  1. helsefremmende tiltak
  2. forebyggende tiltak
  3. tiltak for å beskytte befolkningen mot helserisiko
  4. tiltak for å utjevne sosial ulikhet
 3. Gå sammen i grupper og velg et av tiltakene fra oppgave 2 som dere vil undersøke nærmere.

  1. Ta kontakt og be om å få komme på besøk, og spør om å få intervjue en eller flere ansatte og gjerne brukere av tjenesten.
  2. Lag en film om dette tiltaket som inneholder informasjon om
  • type folkehelsetiltak, jamfør punktene i oppgave 2
  • tjenester som tilbys
  • målgruppe for tiltaket
  • organisering og finansiering av tjenesten
  • kompetansen til de ansatte og/eller frivillige
 4. Filmene presenteres i klassen. Tenk først individuelt over dette og diskuter deretter i klassen:

  1. Hvordan er tilstanden på folkehelsa i deres kommune eller bydel i forhold til landet for øvrig?
  2. Var det noen funn som overrasket dere?
  3. Har dere forslag til folkehelsetiltak som bør settes i verk? Begrunn svaret.

Relatert innhold

Risikofaktorer er omstendigheter som kan øke faren for at du skal utvikle enkelte sykdommer eller helseplager.

Fysisk aktivitet er like viktig for hjernen som for kroppen. I denne filmen forteller lege Ole Petter Hjelle hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 02.02.2021

Læringsressurser

Folkehelsearbeid