Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helse og mestring

Som helsefagarbeider skal du fremme livskvalitet, helse og mestring. Du skal ivareta både den fysiske og den psykiske helsa til brukere og pasienter og bidra til å øke motivasjonen deres til å ta gode helsevalg.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid inkluderer både helsefremmende og forebyggende arbeid. Arbeidet omfatter tiltak for å fremme helse og trivsel for befolkningen og samtidig tiltak for å beskytte mot sykdommer og ytre helsetrusler. Folkehelsearbeid er nært knyttet til den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål.

Læringsressurser

Folkehelsearbeid