Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helse og mestring

Som helsefagarbeider skal du fremme livskvalitet, helse og mestring. Du skal ivareta både den fysiske og den psykiske helsa til brukere og pasienter og bidra til å øke motivasjonen deres til å ta gode helsevalg.