Hopp til innhold

Sikkerhet (SR-SSH vg2)

Risikovurdering

I en risikoanalyse kartlegger bedrifter hvilke uønskede hendelser som kan oppstå. På grunnlag av risikoanalysen utarbeider den enkelte bedrift ulike former for sikkerhetstiltak. Vi deler dem inn i fysiske, tekniske, manuelle og administrative sikkerhetstiltak.

Sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak skal stå i forhold til verdiene de skal beskytte, og være hensiktsmessige i forhold til sannsynlighet og konsekvens. Du skal få lære om tiltaksplaner, og om hvordan tiltak innenfor de ulike sikringsgruppene jobber sammen for å beskytte en verdi.

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak