Hopp til innhold

Sikkerhet (SR-SSH vg2)

Risikovurdering

I en risikoanalyse kartlegger bedrifter hvilke uønskede hendelser som kan oppstå. På grunnlag av risikoanalysen utarbeider den enkelte bedrift ulike former for sikkerhetstiltak. Vi deler dem inn i fysiske, tekniske, manuelle og administrative sikkerhetstiltak.

Risikoanalyse

Risikoanalyse handler om å vurdere sannsynlighet og konsekvens. Du skal lære viktige begreper i emnet, hvordan vi gjennomfører en risikovurdering, og hvordan vi kan krympe en skadepyramide.

Læringsressurser

Risikoanalyse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter