Hopp til innhold

Oppgave

De fleste ulykker skjer i hjemmet

De fleste ulykker skjer i hjemmet. Denne oppgaven går ut på at du skal avdekke mulige uønskede hendelser i ditt eget hjem.

Brann i hus. Foto.

For å vurdere risiko er det nødvendig å avdekke uønskede hendelser.

Ta utgangspunkt i hjemmet ditt (alternativt kan du velge praksisplassen eller arbeidsplassen din).

  1. Beskriv ti mulige uønskede hendelser.
  2. Beskriv mulige årsaker til hendelsene.
  3. Beskriv mulige konsekvenser av hendelsene.
  4. Hvilke sikringstiltak kan du eller familien din gjøre for å minske risikoen for de uønskede hendelsene? (Husk: risiko = sannsynlighet * konsekvens)
Sist faglig oppdatert 10.05.2018
Skrevet av Monica Gjertsen Steinbakken
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter