Hopp til innhold

Fagstoff

Alvorlig blødning

Stort blodtap kan føre til at personen raskt mister bevisstheten. Ved en ytre blødning vil det være synlig blod, mens det ved en indre blødning ikke vil være det. Den indre blødningen kan derfor være vanskeligere å oppdage.

Ytre blødninger oppstår ofte etter kutt- eller stikkskader, mens indre blødninger kan komme etter støt eller slag mot indre organer. Både indre og ytre blødninger kan føre til en livstruende tilstand for den skadde.

Førstehjelpstiltak ved alvorlig blødning:

Ring 113, her vil du få veiledning og hjelp.

Ved ytre blødning

Se etter tegn på ytre blødning som blod på klærne. Ved synlig blødning er din oppgave å stoppe blødningen, gjør da følgende:

 • Legg den skadde ned og hev den skadde kroppsdelen om mulig.
 • Hvis det sitter gjenstander i såret, ikke fjern disse. Det kan da begynne å blø mer.
 • Trykk hardt direkte mot såret med hånden din med knyttet neve eller kneet hvis såret er stort. Legg en bandasje eller et tøystykke imellom dersom det er tilgjengelig.
 • Hold trykket i såret hele tiden til det slutter å blø.
 • Legg så på en trykkbandasje, bruk en bandasje eller et tøystykke og fest dette. Det er viktig at du strammer denne godt.
 • Ikke fjern bandasjen eller tøystykket du har lagt på, selv om det fortsatt blør.
 • Fortsett i tilfelle å holde trykket hardt utenpå bandasjen/såret for å stoppe blødning.
 • Forsterk eventuelt bandasjen.
Trykkbandasje på blødende sår. Kollasj.

Ved indre blødning

Ved mistanke om indre blødning, se etter om personen

 • hoster eller kaster opp blod
 • blør fra kroppsåpning
 • har beinbrudd
 • har oppsvulmet/øm mage
 • har hevelse i nærheten av skadested

Se etter tegn på sjokkutvikling som at pasienten er blek, kald, svimmel eller har kaldsvett hud eller nedsatt bevissthet.

Ved begge tilstander gjelder også følgende førstehjelpstiltak:

Hvis den skadde personen mister mye blod, kan personen miste bevisstheten.

Overvåk personen, og følg instruksjonene i artikkelen Den første undersøkelsen.

Vær oppmerksom på at stort blodtap kan føre til at personen får hjertestans. Vær derfor klar til å starte hjerte- og lungeredning.

Kilder

Alvorlig blødning. (2018). I T. Johannessen (red.), Norsk Helseinformatikk. Hentet 24. november 2019 fra https://nhi.no/forstehjelp/blodninger/blodning-alvorligore_bloedninger

Farstad, G. (u.å.). Hvordan stoppe store ytre blødninger ...??? Hentet 24. november 2019 fra https://www.nakos.no/file.php/1/Presentasjoner/Skandinavisk_Akuttmedisin/Skandinavisk_Akuttmedisin_2012/B6_Dette_lurer_jeg_paa_i_akuttmedisinen_del_2/Ytre_bloedninger_Farstad.pdf

Hva skjer ved en blødning? (2018). I T. Johannessen (red.), Norsk Helseinformatikk. Hentet 24. november 2019 fra https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/hjertekar/blodning-hva-skjer/

Opdahl, H. og Nordseth, T. (2019). Blødning. I Bolstad, E. (red.), Store medisinske leksikon. Hentet 24. november 2019 fra https://sml.snl.no/bl%C3%B8dning

Stanse store blødninger. (2018). I I. Johansen og J. Blinkenberg (red.), Legevakthåndboken (6. utgave). Hentet 24. november 2019 fra https://www.lvh.no/naar_det_haster/praktiske_ferdigheter/sirkulasjon/stanse_st

CC BY-SASkrevet av Ellen Marie Myhre Dahl og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 10.01.2020

Læringsressurser

Førstehjelp og skadestedsledelse