Hopp til innhold

Fagstoff

Skadested

Med skadested mener vi stedet der det har oppstått en skade, en akutt sykdom, en brann eller lignende. Det kan være på idrettsbanen, på veien, på badestranda, hjemme, på jobben, i butikken og så videre.
Fortvilt kvinne snakker i mobil med en bilkollisjon i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange tenker på bilulykker, branner og lignende når de hører ordet "skadested". Men hvis en håndverker plutselig faller om på gulvet inne på kjøpesenteret, så er også det et skadested, det vil si et sted der det har oppstått akutt sykdom, skade, ulykke eller brann.

Opptreden på skadestedet

1. Ta ledelsen

Den første personen som kommer til skadestedet, må ta ledelsen. Det er viktig å lede og holde oversikt fram til det kommer kvalifisert personell til stedet. Forsøk å opptre rolig.

2. Sikre skadestedet

Førstehjelperen får ikke hjulpet noen hvis han/hun selv blir skadet. Se etter årsaker til skaden, for eksempel løse strømledninger, maskiner som går, gassbeholdere som slipper ut gass, eller andre åpenbare årsaker. Å sikre skadestedet kan være å sette opp varseltrekant og sperrebånd, skru igjen gassbeholdere eller slå av strømmen.

3. Få oversikt

Hvor mange er skadet? Hva slags skader er det snakk om? Dersom du ikke er i tvil om at det er behov for lege, tilkall lege umiddelbart på 113.

Undersøk pasienten: Se på → Snakk med → Ta på

Vurder graden av skaden, og bevisstheten. Forbered tiltak ved å følge førstehjelperens grunnprinsipper.

4. Prioriter

Dersom det er flere skadde, må du foreta en prioritering med tanke på hvem du skal hjelpe først, og hvordan. AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 113) kan hjelpe deg med dette når du har kontakt med dem.

113 AMK

Er det behov for noen som helst form for medisinsk nødhjelp, ring 113, så kan de bistå med råd, veiledning, prioritering og hjelpe til med videre innsats. De sender også hjelp om det trengs. Du kan bruke en hvilken som helst telefon, du er ikke avhengig av kode til tastelås, kort eller penger.

Snakk rolig og tydelig, vær fokusert på situasjonen, og hold følelser utenfor samtalen. Samtalen bør inneholde:

  • HVEM? Navn, adresse, telefonnummer.
  • HVA? Hva er situasjonen? Hvor mange er skadd, og hva slags skader har de?
  • HVOR? Forklar så nøyaktig som mulig hvor skadestedet er.
  • Bekreftelse: Prøv å få bekreftet meldingen din, slik at det ikke oppstår noen misforståelser.

OPPGAVER

Et sted der det har oppstått akutt sykdom, skade, ulykke eller brann.

Se på – Snakk med – Ta på

CC BY-SASkrevet av Pål-André Hansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 11.05.2018

Læringsressurser

Førstehjelp og skadestedsledelse