Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Behandling av brannskader

Brannskader kan være fra ubetydelig skade til store skader med dødelig utgang. Raske og riktige tiltak til rett tid kan bidra til å begrense skade. Kunnskapen om dette temaet skal du nå benytte videre i disse oppgavene.
Hånd med forbrenningsskade holdes under rennende vann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Noter ned sentrale punkter for førstehjelp ved en forbrenningsskade.
 2. Sorter alle punktene dine i prioritert rekkefølge med det du mener er viktigst, først.
 3. Finn ut av hvor lenge en bør kjøle ned en brannskade med vann.
 4. Finn ut hvilken temperatur som er den optimale når du kjøler ned en brannskade.
 5. Beskriv de ulike tegnene på de ulike alvorlighetsgradene av forbrenninger.
 6. Er det lurt å stikke hull på blemmer en har fått etter en forbrenning? Argumenter for det valget du tar.

Gruppeoppgaver

 1. Les situasjonsbeskrivelsen under, og lag et rollespill der dere viser hvordan dere gir råd og veiledning i denne situasjonen.

  Situasjonsbeskrivelse

  En venn ringer deg. Han forteller at han har fått kokende vann over hånden. Det svir av smerte. Han er redd og vet ikke hva han skal gjøre.

 2. Gjennomfør rollespillet på nytt mens en ny elev gir råd og veileder.
 3. Dere har gjennomført øvelsen to ganger. Lag et tankekart i fellesskap med sentrale stikkord som dere brukte i veiledningen av vennen som hadde fått en forbrenning.

Relatert innhold

Det er vanlig å dele brannskader opp etter alvorlighetsgrad og omfang. Vær oppmerksom på at personen også kan være utsatt for skader i luftveiene.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Holst.
Sist faglig oppdatert 10.10.2020

Læringsressurser

Førstehjelp og skadestedsledelse