Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ta ansvar for et skadested

Vi har alle plikt til å hjelpe i nødssituasjoner. Likevel er de færreste av oss forberedt om vi befinner oss på et skadested. Hvordan jobber de profesjonelle som rykker ut til ulike skadesteder? Hva tror du er lurt å øve på? Se filmen og diskuter hvordan vi bør ta ansvar på et skadested.

Oppgave

Om du kommer til et skadested først, må du få oversikt over situasjonen, sikre skadestedet og tilkalle nødetater. Innsatslederen i filmen forteller at både profesjonelle og privatpersoner kan få sterke sanseinntrykk på et skadested. Det er derfor viktig å være forberedt.

Diskuter disse punktene:

  • Hva sier innsatslederen om hvordan de forbereder seg til å møte et skadested?

  • Hva sier innsatslederen om sikring og håndtering av et skadested?

  • Er det store forskjeller på hvordan en profesjonell og en privatperson skal håndtere et skadested?

  • Hvem bør ta ledelsen ved et skadested? Hvilke oppgaver bør denne lederen ha?

  • List opp hvilke punkter innsatslederen sier at vi skal gjøre først og sist ved et skadested.

  • Hvordan ville du lagt opp en øvelse i skadestedshåndtering? Hva ville du lagt vekt på?

  • Tenk over hva innsatslederen sier om å bearbeide hendelser og sanseinntrykk. De profesjonelle har dette som fast rutine. Hvordan mener du privatpersoner bør bearbeide sanseinntrykk?

Tips til læreren

Oppgaven egner seg både som en skriftlig individuell oppgave og som en muntlig diskusjonsoppgave i par.

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 02.12.2021

Læringsressurser

Førstehjelp og skadestedsledelse