Hopp til innhold

Fagstoff

Forgiftninger

Forgiftning er når en person har fått i seg et stoff kroppen ikke tåler, eller har fått i seg større mengder enn det som er tilrådelig.

Alle kjemiske stoffer kan i utgangspunktet føre til forgiftning. En forgiftning kan være selvpåført, eller den kan være påført ved et uhell. Barn er spesielt utsatt for forgiftning fordi de er nysgjerrige av natur og ikke forstår at stoffet kan være farlig for dem.

Giftige stoffer kan inntas via

 • svelging
 • innånding
 • huden og slimhinnen

Tegn på forgiftning

Tegn på forgiftning kan være

 • endring i pust og/eller blodomløp
 • at personen i noen tilfeller blir bevisstløs
 • kvalme og oppkast

Tegn på forgiftning kan variere betydelig avhengig av hvilket stoff som er inntatt, og mengde av stoffet. Noen tegn kan komme raskt, i løpet av minutter, mens andre tegn først vises etter flere timer.

Førstehjelpstiltak ved forgiftning

Førstehjelpstiltakene avhenger av type forgiftning, mengde og hvordan giftstoffet er kommet inn i kroppen. Ring derfor Giftinformasjonen 22 59 13 00 eller 113. Her vil du få veiledning og hjelp og få vite hva som er rett tiltak ut ifra type forgiftning.

Dersom personen er bevisstløs, overvåk personen etter prinsippene for den første undersøkelsen.


Baby griper etter en flaske vaskemiddel som står i et kjøkkenskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempler på ulike typer forgiftning

 1. Legemidler. Vær oppmerksom på at barn kan bli forgiftet av en langt mindre dose enn voksne. Husk at også reseptfrie legemidler kan være svært giftige, for eksempel paracetamol og jerntabletter.
 2. Produkter og kjemikalier. Lampeolje, parafin eller tennvæske kan blant annet forårsake alvorlige betennelsestilstander i lungene. Etsende stoffer kan for eksempel være maskinoppvaskmidler, Klorin og salmiakk.
 3. Gasser. Karbonmonoksid (kullos) og propan er to blant mange gasser som kan være farlige.
 4. Planter og bær. Både stue- og uteplanter kan være giftige. Liljekonvall, hvitveis og julestjerne er eksempler på giftige planter.
 5. Sopp. Noen sopper, blant annet rød og hvit fluesopp, er giftige. Selv en liten bit kan føre til forgiftning.
 6. Bitt og stikk. Hoggorm- og flåttbitt kan føre til alvorlig reaksjon. Insektstikk kan også føre til alvorlige allergiske reaksjoner.
 7. Rusmidler. Alt fra lovlige rusmidler som alkohol og tobakk til illegale rusmidler kan gi alvorlige forgiftninger.
 8. Mat/drikke. Matforgiftning vil i de fleste tilfeller være forårsaket av bakterier eller virus.

Relatert innhold

Kilder

Nakstad, E. R. (2019). Akutte forgiftninger og rusmiddelpåvirkning. I Haugen, J. E. (red.), Akuttmedisin utenfor sykehus (4. utgave, s. 317–326). Oslo: Gyldendal Norske Forlag.

CC BY-SASkrevet av Ellen Marie Myhre Dahl og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Førstehjelp og skadestedsledelse