Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er emosjonell førstehjelp?

Flight-fright-freeze-respons er ulike reaksjoner du kan møte ved stressende situasjoner som for eksempel alvorlig ulykker eller sykdom. Når du er kjent med disse ulike reaksjonene, er det enklere å håndtere dem når du er midt i en alvorlig situasjon.
Ei ung jente i gul genser får trøst av to venninner. Den ene holder rundt henne, og den andre holder hånda på skulderen hennes. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Hva betyr emosjonell førstehjelp?
 2. Finn ut hva flight-fright-freeze-respons er når det gjelder emosjonell førstehjelp.
 3. Lag et tankekart over ord/uttrykk som du mener er sentrale ved emosjonell førstehjelp.
 4. Hent ut seks ord/uttrykk fra tankekartet, og forklar hva du legger i ordet/uttrykket.
 5. Forklar begrepene:

  1. tillit
  2. empati
  3. sympati
  4. omsorg
  5. sorg
  6. anerkjennelse
  7. budskap
  8. etikk

Gruppeoppgaver

 1. Tenk på ulike situasjoner hvor en kan oppleve en flight-fright-freeze-respons, og diskuter hvordan en bør håndtere situasjonen.
 2. Sammenlign tankekartene deres. Reflekter og diskuter sammen rundt ordene og uttrykkene som er beskrevet. Hvorfor er dette sentralt i emosjonell førstehjelp?

Relatert innhold

En akutt skade eller sykdom kan utløse sterke emosjonelle reaksjoner av både psykisk og fysisk art for dem som er involvert.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Holst.
Sist faglig oppdatert 10.10.2020

Læringsressurser

Førstehjelp og skadestedsledelse