Hopp til innhold

Fagstoff

Oppgjørsmåling

Når tømmeret ankommer sagbruket eller treforedlingsindustrien, blir det målt og kvalitetsvurdert. Norsk virkesmåling er en organisasjon som eies av selgere og kjøpere av tømmer, og de skal sikre en nøytral innmåling av tømmeret. Skogeieren får betalt for volumet og etter kvaliteten på tømmeret.

I filmen ser vi hvordan tømmeret måles med automatmåling. Det er vanlig å måle på denne måten. Lengde og diameter måles automatisk med en måleramme, mens den ansatte tømmermåleren angir kvalitet og barktykkelse. Med denne metoden blir stokk for stokk vurdert.

Med andre målemetoder kan volumet av hele lasset på tømmerbilen måles mens tømmeret ligger på lastebilen. Disse metodene brukes på der vi vil vite tømmervolumet, og kvaliteten på den enkelte stokken ikke skal anslås. Massevirke leveres til industri som lager for eksempel trefiberplater eller papir.

Oppgave 1. Hvor mye er et lastebillass med tømmer verdt?

For å løse oppgaven trenger du aktuelle tømmerpriser. Spør en lokal tømmerkjøper eller bruk nettsida til Landbruksdirektoratet med statistikk over tømmerpris.

  1. En tømmerbil med henger er lastet med 45 m3 sagtømmer. Hvor mye vil skogeieren få betalt for dette lasset?

  2. Hvor mye vil skogeieren få betalt for tømmeret på bilen hvis lasset består av massevirke?

Utregningstips

Tømmerpris multipliserer du med volumet på 45 m3.

Oppgave 2. Begreper om tømmer og tømmermåling

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Fra skog til trelast