Hopp til innhold

Fagstoff

Trelastproduksjon: saging, tørking og justering

Etter at tømmeret er tatt i mot på sagbruket og oppgjørsmålt, starter arbeidet med å gjøre om tømmer til ferdig trelast. I denne artikkelen lærer du om hvordan tømmeret blir barket og saget, og videre hvordan trelasten blir tørket og justert.

Saglinja – saging og sortering

Barking

Tømmeret kjøres gjennom en barkemaskin som fjerner barken på tømmeret. Da kalles det barket tømmer. Deretter sorteres tømmeret i ulike lommer før det kjøres videre til saging.

Tømmerstokk som er sagd opp i deler som er nummerert fra 1 til 3. Nedenfor står følgende tekst: 1. panel, listverk, forskaling; 2. bord, plank, kledning; 3. konstruksjonsvirke. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Saging

Etter barkinga skal tømmeret sages. Da blir hver stokk delt på langs i ulike størrelser. I videoen over består maskineriet av tre forskjellige sager med flere sensorer, som sammen med et dataprogram finner ut hvordan stokken bør sages for å få utnyttet materialet best mulig.

Sortering

De ferdig sagde plankene blir kappet i riktig lengde og sortert ut fra hvilken dimensjon de har. Hver dimensjon har sin egen lomme, som plankene slippes ned i. Når lomma er full, blir den kjørt ut og pakket før den går videre til tørking.

Tørkeprosessen

Etter at den uhøvlede trelasten har vært gjennom barkemaskinen og saglinja, er det klart for tørking og en ny runde med sortering.

Vi tørker trelasten for å forbedre materialets egenskaper. Materialet blir for eksempel lettere og sterkere, får bedre feste for overflatebehandling og blir lettere å bearbeide.

I tørkekammeret er det mellom 70 og 80 grader. Når trevirket varmes opp, forsvinner vannet. Da krymper trevirket og blir hardere. Skjer det for raskt, er det fare for at byggematerialene sprekker opp, og dette vil gå ut over kvaliteten på produktet. Derfor er det viktig at tørkeprosessen skjer over lang tid – mellom tre og fem dager – så trefibrene får tid til å utvide seg sakte.

Restprodukter

Det er bare 55 prosent av tømmeret som kan brukes direkte som byggematerialer, men så godt som hele tømmerstokken utnyttes på en eller annen måte. Det fyres for eksempel med restprodukter som bark og flis for å holde fyringsanlegget for tørkeprosessen i gang. Dette kalles l.

Restproduktene fra trevareproduksjonen har stor verdi og kan brukes til produksjon av sponplater, i papirindustri og metallurgisk industri og som strø og hagebark.

Justerverket – sortering av trelast

Kvalitetssortering

I justerverket blir plankene kappet i riktig lengde og sortert ut fra kvalitet. Hver enkelt planke blir kontrollert av forskjellige kameraer som sjekker fiberstrukturen i treverket og måler alle fire sider. Dette er viktig for å avgjøre hva planken kan brukes til.

Treets fiberstruktur

Fiberstrukturen er sammensetninga av de trådlignende cellene i trevirket, og den er med på å bestemme om treverket er hardt eller mykt, stivt eller bøyelig.

Ulike tresorter, som furu og gran, brukes til forskjellige typer byggematerialer. Det er nettopp fiberstrukturen som gjør at noen tresorter egner seg bedre til en type byggemateriale enn andre. Til konstruksjonsvirke, som gjerne brukes til bærende konstruksjoner, er de viktigste egenskapene styrke og stivhet.

Arbeid på linja

Skal du gjøre arbeid på linja i justerverket, må maskineriet stoppes, og du må følge en HMS-protokoll. En HMS-protokoll er et dokument som forteller deg nøyaktig hvordan du skal utføre en arbeidsoperasjon for å ivareta både din egen og andres sikkerhet.

Relatert innhold

Når tømmeret ankommer industrien, blir det innmålt. Skogeieren får betalt for volumet og etter kvaliteten på tømmeret.

Her kan du utforske de ulike arbeidsoperasjonene på et sagbruk fra tømmeret mottas til ferdig trelast lastes opp for transport til kunden.

CC BY-SASkrevet av Marius Weum Stick.
Sist faglig oppdatert 07.04.2022

Læringsressurser

Fra skog til trelast