Hopp til innhold

Fagstoff

Skogbruk: produksjon av tømmer

Fra et tre spirer til det hogges, går det 70–100 år. Bli med ut i skogen og se hvordan produksjon av tømmer foregår.

Vi har gjennom historien brukt tre til for eksempel byggematerialer, redskap og brensel. Trevirke er fornybart og miljøvennlig. Bruk av tre har fått mer og mer oppmerksomhet i seinere tid. Siden karbon bindes i treet, er skog og bruk av trevirke viktig i klimasammenheng. Du kan lese mer om dette i boksen under.

Fotosyntesen og karbonbinding i trevirke

I fotosyntesen som foregår i treet, blir karbon i form av karbondioksid (CO2) tatt opp fra lufta og lagret i veden i form av cellulose. Karbonet blir lagret i trevirket til treet råtner eller brennes.

Karbon som er bundet i tre, er en del av det korte karbonkretsløpet. Bruk av tre er derfor et klimavennlig alternativ som byggemateriale.

Du kan lese mer om dette i artikkelen om karbonets kretsløp.

Illustrasjon som viser sola som lyser på plante med røtter i jorda, og kjemiske formler for stoffene som går inn og ut av planta.
Åpne bilde i et nytt vindu

I Norge har vi mye skog og god tilgang på tømmer som foredles til byggematerialer. I filmen ser vi hvordan skogeieren planter trær, steller skogen og hvordan trærne til slutt hogges og kjøres til sagbruket. Skogbruk er ei langsiktig næring fordi det tar mellom 70 og 100 år for et tre å vokse seg stort. Ulike treslag har ulike egenskaper, og filmen viser de tre vanligste treslaga i Norge: gran, furu og bjørk.

Fakta om skog og skogbruk i Norge
 • 37,4 prosent av Norge er dekket av skog.

 • 68,4 prosent av dette arealet er drivverdig skog.

 • Det er 125 485 skogeiendommer i Norge.

 • Det totale volumet på tømmer som står som levende trær i norske skoger, er på 988 millioner m3.

 • Årlig tilvekst er på 12,8 millioner m3 gran, 5,4 millioner m3 furu og 5,9 millioner m3 løvtre.

 • Det hogges årlig 7,2 millioner m3 gran, 2,8 millioner m3 furu og 0,3 millioner m3 løvtre.

 • I 2020 ble det planta 43,5 millioner trær.

 • Det var 6 259 sysselsatte i skogbruket i 2020.

(Statistisk sentralbyrå, u. å.)

Arbeidsoppgaver

Finn ut mer om tre og bruk av tre. Jobb gjerne sammen i grupper med disse oppgavene.

 1. Trevirke fra ulike treslag kan ha forskjellige bruksområder. Finn eksempler på dette, og forklar hvorfor det er slik.

 2. I filmen nevnes gran, furu og bjørk. Finn eksempler på bruk av andre treslag.

 3. I Norge har vi lange tradisjoner for å bruke tre som materialer. Gi eksempler på noen gamle og nye byggverk i tre som du kjenner til.

 4. Det sies i filmen at tre er bærekraftige materialer. Hva betyr det at noe er bærekraftig?

 5. Finn fordeler og ulemper ved bruk av tre som byggematerialer.

Vet du forskjell på treslagene? Test deg selv!

Kilde

Statistisk sentralbyrå. (u. å.). Fakta om skogbruk. Henta 29. november 2021 fra https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/faktaside/skogbruk.

Relatert innhold

Vet du hva som finnes mellom barken og veden? Prøv deg på denne oppgaven om trestammens oppbygning.

Miljøsertifisert tømmer skal sikre at tømmeret kommer fra miljøvennlig skogbruk. Sertifiseringen består av et sett standarder.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 04.03.2022

Læringsressurser

Fra skog til trelast