Hopp til innhold

Fagstoff

Jobben – et sted å være

Her skal du lære mer om hva som er et godt arbeidsmiljø og hvordan vi kan skape trivsel på arbeidsplassen.
Glade kollegaer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det gode arbeidsmiljøet

For mange står trivsel på jobben høyt på ønskelista. Både familie, helse og økonomi er mindre viktig enn jobbtilfredshet for å skape et godt liv.

En gruppe menn i arbeidstøy sitter i samtale på et kontor. I forgrunnen sitter en mann og ser på to dataskjermer. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er godt dokumentert at det totale arbeidsmiljøet har mye å si for motivasjon, helse, sykefravær, trivsel og produksjon. Et godt arbeidsmiljø må derfor ha god balanse mellom medarbeidernes personlige behov og virksomhetens (bedriftens) ønsker og behov.

Den første arbeidervernloven i moderne tid kom i 1892. Siden har vi fått store revisjoner med 20–30 års mellomrom, i takt med velstandsutviklingen. Åtte timers normalarbeidsdag ble lovfestet i 1919.

Arbeidsmiljøloven (AML)

Arbeidsgiveren skal sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt. Arbeidsmiljøloven har til formål

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakere i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Skoleungdommer setter pris på å få tilbakemelding fra lærerne på sine prestasjoner. Slik er det også i arbeidslivet. Arbeidstakerne ønsker tilbakemelding – ros og ris – fra lederen på hvordan de gjør jobben sin.

Psykososialt arbeidsmiljø

Norge har vært et foregangsland når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø, ikke minst takket være psykologen Einar Thorsrud. Han ledet et samarbeidsprosjekt mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) i 1960-årene. Dette forskningsarbeidet ligger til grunn for deler av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven setter disse kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet:

  1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  4. Arbeidstaker skal så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Når arbeidet er tilrettelagt etter disse kravene, skal det være mulig å oppnå et meningsfylt arbeid.

Les mer om krav til det psykososiale arbeidsmiljøet på lovdata.no

Les mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet på lovdata.no

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren