Hopp til innhold

Fagstoff

Avviksrapportering

Arbeidsmiljøloven beskriver hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere og arbeidsgivere har, og store deler av loven omhandler helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).
Sammenstøt mellom to biler i et veikryss. To personer står og ser på bilene som har kollidert. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Internt system for avviksrapportering

En av de tingene loven krever, er at bedrifter må ha et internt system hvor arbeidstakere kan melde fra om kritikkverdige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Ved ulykker eller nestenulykker skal bedriftene ha systemer for skademeldinger, men også andre avvik i produksjonen kan være interessante å registrere.

Hvorfor er avviksrapportering så viktig?

Tenk deg at du er operatør i en fabrikk og oppdager en liten gasslekkasje. Når du prøver å stramme boltene for å tette lekkasjen, vrir tetningen seg sånn at det brått strømmer ut store mengder eksplosiv gass. Etterpå viser etterforskningen at lignende ting har hendt flere ganger før ved fabrikken, men det har aldri blitt rapportert. Derfor har det heller ikke blitt gjort tiltak for å forhindre at slike situasjoner oppstår.

Med et rapporteringssystem som fungerer, kan vi unngå hendelser som dette.

Avviksrapportering brukes for å avdekke uønskede hendelser slik at det er mulig å komme med korrigerende tiltak for å unngå gjentakelse.

Årsaken til avvik er ofte manglende eller mangelfulle prosedyrer eller feil på måleinstrumenter eller utstyr. Når avvik blir rapportert inn, kan de ansvarlige komme med tiltak for å unngå lignende hendelser i framtida.

Hva skal rapporteres?

Avvikene som registreres i dette rapporteringssystemet, er hendelser som medfører skader på personer eller utstyr. Hendelser som kunne ha ført til skade, registreres også.

I tillegg til ulykker og nestenulykker kan vi i rapporteringssystemet registrere hendelser som fører til redusert produksjon eller full stans av produksjonen. Slike avvik kan også lede til skade på personer eller utstyr, så det er veldig viktig å gjøre noe for å hindre at de skjer igjen.

Det er gjerne produksjonsarbeiderne som rapporterer inn avvikene og kommer med forslag til tiltak som kan gjøres for å unngå at avvikene gjentar seg. Ingeniørene kan gå mer i dybden for å finne årsaken, og de kan finne ut hvilke tiltak som er mest effektive.

Når det rapporteres et avvik, er det viktig å få med disse tingene:

  • Hva var det som skjedde?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Hva mener du kan gjøres for at det ikke skal skje igjen?

Husk at hensikten med rapporten er å hindre at avviket gjentar seg!

CC BY-SASkrevet av Rune Mathisen.
Sist faglig oppdatert 01.10.2018

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren