Hopp til innhold

Fagstoff

Risikovurdering og risikoanalyse

Risikovurdering handler om hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr osv.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Kartlegging

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Fire trinn for enkel risikovurdering

  1. Finn farekildene
  2. Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det?
  3. Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  4. Tiltak og videre arbeid

Systematisk HMS-arbeid forutsetter også en plan for oppfølging av eventuelle problemer.

Faktaside om risikovurdering hos arbeidstilsynet.no.

Reflekter over hvordan en ulykke kan forebygges (interaktivitet)

Husk

  • Det finnes en rekke ulike metoder for å gjennomføre risikovurderinger. Metoden som brukes på din arbeidsplass, er det ledelsen som bestemmer.
  • Begrepene risikoanalyse, risikoevaluering, risikovurdering og risikostyring er begreper du skal kjenne til. De blir brukt på ulike måter.
  • Du må selv be om forklaring fra din arbeidsplass om dette er uklart. SJA = Sikker jobbanalyse

CC BY-SASkrevet av Hege Nikolaisen. Rettighetshaver: Arbeidstilsynet
Sist faglig oppdatert 15.02.2022

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren