Hopp til innhold

Fagstoff

Helsefremmende arbeidsplasser

Du har krav på et godt arbeidsmiljø på jobben din. Du skal føle deg trygg, verdsatt og velkommen på jobb hver dag. Alle har et ansvar for et godt helsefremmende arbeidsmiljø. Det finnes en del krav i arbeidsmiljøloven som regulerer dette.
Bilde av en mann med ryggen til som skriver TEAM på en tavle.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Formålet til arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.

Denne skal gi full sikkerhet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og ha en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

AML om psykolsoialt arbeidsmiljø:

§ 4-3.Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Hva kjennetegner helsefremmende arbeidsplasser?

Helsefremmende arbeidsplasser skaper en gjennom en kombinasjon av å bidra til arbeidsorganiseringen og arbeidsmiljøet, å fremme aktiv medvirkning og motivere til personlig utvikling, ved å styrke mestringsfølelsen til de ansatte og skape et meningsfylt arbeid.

En helsefremmende arbeidsplass innebærer at arbeidet blir organisert og tilpasset arbeidsevne, evner, alderen og andre forutsetninger for den enkelte. Mestring er avgjørende.

Viktig med

 • muligheter for selvstendighet og samarbeid
 • et godt sosialt samspill
 • en god balanse mellom krav og forventninger

Mobbing på arbeidsplassen

Vi hører noen ganger om mobbing på arbeidsplassen. Det står i arbeidsmiljøloven at «arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden».

Filmklipp: Mobbing i de voksnes verden

Inkluderende arbeidsliv på idebanken.org.

Oppgaver til filmklippet «mobbing i de voksnes verden»

Se filmklippet «Mobbing i de voksnes verden» og besvar spørsmålene.

 1. Hva kjennetegner mobbing i de voksnes verden?
 2. Hva menes med indirekte mobbing?
 3. Hva kan voksne gjøre for å holde noen utenfor?
 4. Hva er forskjellen på trakassering og mobbing?
 5. Hvordan opplever mobbeofferet mobbing?
 6. Hva kan du gjøre dersom du opplever ubehagelige situasjoner?
 7. Hvilket ansvar har vi som oppdager mobbing?
 8. Vi har alle et valg. Forklar dette.
CC BY-SASkrevet av Arbeidstilsynet, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 29.06.2017

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren