Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Fiske og fangst

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei allsidig næring, med en stor variasjon av fartøyer, redskaper, fangstområder og kundegrunnlag.

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa

Fiskeredskaper og fartøy er tilpasset fiske etter ulike arter og i ulike farvann. Mens mindre fartøy fangster langs kysten, har større havgående fartøy store deler av verden som fiskeplass. Fiske og fangst er regulert for å ta vare på fiskebestandene.

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa