Hopp til innhold

Fagstoff

Ringnot

Ringnot er et aktivt fiskeredskap som fungerer etter innestengingsprinsippet. Med ringnot fanges fisk som går i stim, slik som sild, makrell, brisling, lodde og sei. Ei stor not settes rundt stimen og snurpes sammen i bunnen.

Når fisken er trengt sammen i posen ved skutesida, tas den om bord ved hjelp av ei fiskepumpe.

Nottyper

Ringnøter finnes i ulike størrelser og har litt forskjellig oppbygging, alt etter hvilken type fartøy og fisk den skal brukes til. Ei sildenot kan være ca. 456 favner lang og ca. 133 favner dyp. Nøter til makrell, sild og sei kan ha forholdsvis store masker, ca. 30 omfar. Lodde og brisling må ha ca. 63 omfar.

30 omfar vil si at maskevidden er på ca. 42 mm. Ei favn er 183 cm. Hvor lang og dyp er ei sildenot målt i meter? Hva blir maskevidden på ei not på 63 omfar? Du finner stoff om omfar og maskevidde under redskapslære.

Begrep du bør kunne:

 • ekkolodd
 • sonar
 • aktivt fiskeredskap
 • innestengingsprinsippet
 • stimfisk
 • not
 • favn
 • maskevidde
 • omfar
 • drivanker
 • vinsj
 • Triplex
 • fiskepumpe

Hva kan du om ringnotfiske? Test deg selv!

CC BY-SASkrevet av Kjell Sigmund Rabben.
Sist faglig oppdatert 09.11.2017

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa