Hopp til innhold

Fagstoff

Personlige redningsmidler på fartøy

Å arbeide om bord i en båt medfører risiko og sikkerhet har førsteprioritet. Dersom uhellet skulle være ute, er det viktig at alle vet hva de skal gjøre. Det er krav til hva som skal finnes av personlig redningsutstyr om bord, og til opplæring av mannskapet.

Redningsdrakt

På fartøy over 10,67 meter skal det være redningsdrakt til alle som er om bord. Redningsdrakta holder deg varm og tørr dersom du må gå i sjøen. Filmen viser hvordan du tar på drakta. Dette må du øve på.

Redningsvest med faste flytemidler

Redningsvest. Foto.

Det finnes også mange typer redningsvester og flytevester med faste flytemidler. De er rimeligere enn de oppblåsbare. Fra 1. mai 2015 er det påbudt med redningsvest for alle, også i fritidsbåter.

I mange tilfeller er flytemidlene i disse vestene store og kan være i veien hvis man skal jobbe. Om bord i arbeidsbåter og fiskebåter kan det imidlertid være aktuelt med slike vester i tillegg til flyteplagg, eller til eventuelle passasjerer.

Vær oppmerksom på at det er godkjenningsordninger for vester og annet redningsutstyr, og at kravene er knyttet til type fartøy. Forskrift om redningsredskaper m.m. på fiske- og fangstfartøy hos Lovdata.

Livbøyer

Redningsbøye. Foto

Livbøyer er flyteringer beregnet på å kaste ut til folk som har falt i vannet. Bøyene er utstyrt med redningsline, selvtennende røyksignal og bøyelys. Alle skip skal ha et visst antall livbøyer om bord. Redningsselskapet, forsikringsselskap og andre organisasjoner plasserer ut redningsbøyer på kaier, ved badeplasser og andre steder langs kysten.

Varmeposer

Mann i varmepose. Foto.

Varmeposen beskytter mot regn, vind og kulde. Posen har et metallag på innsida som bidrar til å ta vare på kroppsvarmen til personen som er inni.

Varmeposer finnes i livbåter og redningsflåter. Det er viktig å ta på varmeposen så raskt som mulig for å hindre nedkjøling mens man venter på bergingsmannskap.

Oppblåsbar redningsvest

Oppblåsbar redningsvest. Foto.

Det er også krav om redningsvest til hver person om bord. Det finnes mange typer redningsvester. Dersom vi skal arbeide med vesten på, er en oppblåsbar vest best. Den er lett og behagelig å ha på.

Dersom du faller i vannet, vil gass fra en liten patron frigjøres og fylle vesten. Dette holder deg flytende til du får hjelp til å komme deg opp. Når vesten har blåst seg opp en gang, må patronen skiftes.

Slike redningsvester egner seg også ved arbeid på merder eller på andre flytende installasjoner.

Flyteplagg

Mann i flyteplagg. Foto.

Flyteplagg er ikke redningsutstyr, men bidrar likevel til å øke sikkerheten. Dette er klær som har flyteelementer innsydd. Det finnes både bukser og jakker med flytemidler. Arbeidstøy med flytemidler er behagelige å ha på. Dersom du faller i sjøen, vil du få ekstra oppdrift som holder deg flytende ei stund. Plaggene kan imidlertid ikke erstatte redningsvest eller redningsdrakt.

Huskelappen

Personlig redningsutstyr

  • redningsdrakt
  • redningsvest
  • livbøyer
  • varmepose

Andre hjelpemidler

  • flytevester
  • flyteplagg
CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 31.10.2017

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa