Oppgave: Arbeidsoppdrag

Hva er god informasjon?

Publisert: 24.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Aviser og nettbrett

Endå om alt i utgangspunktet er verna av opphavsretten, kan opphavspersonen seie frå seg dei økonomiske rettane. På Internett finst det ei rad ressursar med open lisens som fritt kan nyttast på visse vilkår.

Oppgave

  1. Hva mener vi med informasjon av god kvalitet?
  2. Kan du gi eksempel på en situasjon der foreldet informasjon kan skape problemer?
  3. Kan du tenke deg situasjoner der det er viktig å finne korrekt informasjon og vurdere kvaliteten på informasjonen i det yrket du har tenkt å utdanne deg til?
  4. Det er ikke all informasjon på Internett som er riktig eller sann. Hva tror du kan være årsaken til at noen publiserer uriktig informasjon på nettet?
  5. Bruk en søkeside og søk etter «riktige kildehenvisninger». Hva finner du av informasjon om dette for elever i videregående skole?
  6. Har du selv brutt loven om opphavsrett?
Relatert innhold