Hopp til innhold

  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. UrfolkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Urfolk

Gjennom å se film kan du lære om urfolk, om deres historie, kultur og kamper. Mange av verdens urfolk har tradisjon for å leve med og av naturen. Dette gjør dem også svært sårbare for klimaendringer og miljøkatastrofer.

En jente i rød t-skjorte sitter på en strand. Foto.

Urfolk spiller en viktig rolle i forvaltning og utvikling av miljøet på grunn av deres kunnskaper og kultur. Filmer om urfolk skildrer ofte urbefolkningens levesett, språk og kulturelle særtrekk.

I nyere tid har det blitt mer vanlig at filmene produseres av filmskapere som selv er en del av den urbefolkningen som skildres i filmen.

Slik har det ikke alltid vært. Opp gjennom historien har vi for eksempel sett at det har blitt laget mange filmer om samene, av filmskapere som selv ikke er samiske. I dag ser vi at det lages stadig flere filmer av samiske filmskapere.

Emner

Urfolk

  • Saiva

    Animasjonsfilm som foregår i et samisk mytologisk landskap.

  • Filmen Veiviseren (samisk tittel Ofelaš) gir et innblikk i sentrale verdier i samisk kultur og religion.