Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 2

Tekst og virkelighet

Tekst og virkelighet handler om hvordan individets og fellesskapets virkelighetsforståelse kommer til uttrykk i og formes av tekst. I dette emnet lærer du om tekstkulturer og sjanger, diskurs, litteraturteori og estetikk.

Estetikk

Estetikk handler om hvordan vi opplever verden gjennom sansene, og hva vi anser som vakkert og skjønt. Hvordan kan vi bruke teorier om estetikk til å utforske og analysere tekster og andre kulturuttrykk?

Læringsressurser

Estetikk