Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan opplever du diktet?

Hvilke ord bruker du for å beskrive den estetiske opplevelsen av et dikt? Påvirker kritikernes beskrivelser ditt eget litterære "smaksapparat"?
Dikteren Yahya Hassan leser fra sin egen bok på en scene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Sett ord på en estetisk opplevelse

Se forfatteren Yahya Hassan lese opp diktet "Barndom" helt i starten av Bokprogrammet i NRK:

Yahya Hassan i Bokprogrammet på NRK.

 1. Individuelt: Hvordan opplever du denne teksten? Liker du denne teksten? Noter inntrykkene du sitter igjen med etter å ha hørt diktet, gjerne i stikkordsform.

 2. Del stikkordene med klassen, og lag en ordsky eller et felles notat med alle ordene.

 3. Gå sammen i par og analyser ordene som blir brukt til å beskrive diktet "Barndom" med utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Er det enkelte ord som går igjen? Hvis det ikke er mange felles enkeltord, kan dere gruppere ord og beskrivelser som er tett på hverandre i innhold.

  • Hva sier ordene dere har brukt, om hvilke sider ved teksten som har gjort inntrykk på dere? Er det handlinga, innholdet, fortellerstemmen, ordvalget, rytmen eller andre sider ved diktet?

  • Diskuter det dere har funnet ut i par, med hele klassen.

  • Var det vanskelig å beskrive hvordan dere opplevde diktet? Begrunn.

  • Formen på diktet er ikke typisk poetisk, det ligner også på episke tekster. Tror dere dette påvirket hvordan dere opplevde det?

Del 2. Hva sier kritikerne?

I boksen under finner du ord som ulike kritikere har brukt om Yahya Hassans dikt (Beddari, 2019 og Rem, 2014).

Ord fra kritikerne om Yahya Hassans dikt

direkte, ujålete, hardkokte, motkulturell, dynamisk, voldelige, selvhatende, selvforherligende, frekke, glatte, sviende, vitalitet

 1. Les gjennom ordene. Slå opp ord du er usikker på hva betyr, for eksempel i Bokmålsordboka/Nynorskordboka.

 2. Diskuter med en partner: Lignet kritikernes beskrivelser på deres? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 3. Skriv ned tankene dine om hvordan kritikernes beskrivelser kan passe til diktet "Barndom".

 4. Hør på diktopplesninga en gang til. Legger du merke til andre sider ved diktet nå?

 5. Diskuter i klassen: Hva slags erfaringer med estetikken i tekster fra denne oppgaven (både del 1 og del 2) kan dere ta med dere videre i arbeidet med tekster?

Kilder

Beddari, C. A. (2019, 15. november). Den raske og rasende. Morgenbladet. https://www.morgenbladet.no/boker/anmeldelser/2019/11/15/den-raske-og-rasende/

Rem, H. (2014, 26. mars). Mellom Knausgård og Koranen. Bok 365. https://bok365.no/artikkel/mellom-knausgard-og-koranen/

Relatert innhold

Hva innebærer det egentlig å gjøre estetiske vurderinger av tekster?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 13.05.2022

Læringsressurser

Estetikk