Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Yayoi Kusama og estetikken

Bruk kunnskap om estetikk til å reflektere over filmen om kunsten og livet til Yayoi Kusama.

Før du ser filmen:

 1. Les artikkelen Estetikk.

 2. Diskuter påstanden: "Du er medskaper i en estetisk erfaring." Hva betyr det?

 3. Se på Yayoi Kusamas maleri Infinity nets hos Artizon museum, helst på stort lerret i klasserommet. Hvordan opplever du dette verket? Tenkeskriv i tre minutter, og noter alle tanker og følelser du får når du ser på det.

 4. Del det du har skrevet, med en medelev. Vakte Infinity nets mange tanker og følelser hos dere? Hadde dere like opplevelser av kunstverket? Hvorfor / hvorfor ikke?

Etter du har sett filmen:

 1. Se på maleriet Infinity nets igjen. Hvordan opplever du maleriet nå?

 2. Tenkeskriv i tre minutter, og noter alle tanker og følelser du får når du ser på dette verket.

 3. Del med en medelev. Skiller opplevelsene deres av verket seg fra hvordan dere opplevde det før filmen? Hvorfor / hvorfor ikke?

 4. "Kunsten min går ut på å gjøre om mine sjelelige problemer til kunst, og på den måten uttrykke meg." Kan dette sitatet fra filmen bidra til opplevelsen av kunsten til Yayoi Kusama?

 5. Les artikkelen Modernisme og postmodernisme. Kan du bruke begrepene "modernistiske" eller "postmodernistiske" om virkemiddelbruken og tematikken i kunsten til Kusama?

 6. I artikkelen om estetikk ser du at Susan Sontag mente at vi i altfor stor grad tar sanseinntrykkene for gitt, og at vi kun leter etter ei mening bak et uttrykk og ikke opplever uttrykket i seg selv. Stemmer dette med hvordan dere opplevde kunstverket til Kusama, eller stemmer det ikke? Diskuter.

Hva kan filmen lære oss om estetikk og makt?

 1. "Systemet støtter mannlige, hvite kunstnere i den modernistiske tradisjonen." Dette sitatet fra filmen er en forklaring på hvorfor Yayoi Kusama ikke fikk anerkjennelse for kunsten sin på 60-tallet. Hvilke eksempler på dette får vi i filmen?

 2. I filmen ser du mange eksempler på at Kusama lot seg avbilde i kunsten sin, som en del av installasjonen. Diskuter dette grepet sett i lys av det John Berger sa om kjønnsforskjeller i kunst – at menn handler, mens kvinner tar seg ut, og at menn ser på kvinner, mens kvinner ser på at de blir betraktet av andre.

Bruk det du har lært

Lag en tekst med refleksjonene dine rundt begrepet estetikk der du bruker kunnskap om estetikk og eksempler fra filmen til å illustrere ulike sider ved begrepet.

Bli enig med læreren om hvordan teksten skal presenteres, og hvem den skal presenteres for. Velg en hensiktsmessig teksttype ut fra disse faktorene.

Bonusoppgave: Lag ditt eget kunstverk der du uttrykker deg med inspirasjon fra formspråket til Kusama.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 11.03.2022

Læringsressurser

Estetikk